Karas obecný (Carassius carassius)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii) – Řád: Máloostní (Cypriniformes)

 

Velikost:
Obvykle do 20 cm (existují i jedinci o velikosti 50 cm), zakrnělá forma (forma humilis) do 10 cm

Váha:
Obvykle do 0,5 kg (existují i jedinci o hmotnosti 2 kg)

Výskyt:
Povodí Labe a Moravy

Biotop:
Skrytý způsob života, nejklidnější partie toků (vyhýbá se proudu) a stojaté vody (tůně, slepá ramena) hustě zarostlé vodní vegetací s měkkým (zabahněným) dnem, často mělké periodické (vysychající) vody, dříve hojný i v rybnících (dnes až na výjimky prakticky z rybníků vymizel)

Potrava:
Zooplankton, sběr ze dna (bentos, detrit), měkké části vodních rostlin

Rozmnožování:
Pohlavně dospívá během 2. roku života, výtěr porcionální (rozmnožování vícekrát za sezónu), výtěr probíhá během pozdního jara (květen a červen) na vodní vegetaci

Věk:
Nejčastěji do 3-5 let, v tůních bez predátorů 8-10 let

Statut druhové ochrany:
Ohrožený (EN), dnes však návrh na zařazení mezi kriticky ohrožené (CE) druhy

Poznámka:
Odlišnost od příbuzného druhu (k. stříbřitý): vypouklý (konvexní) tvar hřbetní ploutve, první paprsek hřbetní ploutve má ze zadní strany stejně velké „vroubkování“, výstelka břišní stěny (peritoneum) má bílou barvu.
Nemá hospodářský význam.
Schopnost přežít v anoxickém (bezkyslíkovém) prostředí.
V současnosti jeden z nejohroženějších druhů ryb ČR – prakticky zmizel. Početní stavy dramaticky poklesly vlivem nevhodných úprav lokalit přirozeného výskytu (odvodňování, meliorace krajiny) a především pak obrovského konkurenčního tlaku nepůvodního, invazního druhu - karase stříbřitého. 

 

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.