Bolen dravý (Leuciscus aspius)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii) – Řád: Máloostní (Cypriniformes)

 

Velikost:
O
bvykle do 60-80 cm (existují i jedinci o velikosti 100 cm)

Váha:
O
bvykle do 4-8 kg (existují i jedinci o hmotnosti 15 kg)

Výskyt:
Povodí Labe, Moravy a Odry

Biotop:
Pomalu tekoucí (cejnové pásmo) i stojaté vody, včetně nádrží a rybníků, druh vázaný na život ve vodním sloupci (především při hladině), v proudící vodě vyhledává klidnější místa (podjezí, tišiny za kameny, vodními stavbami,..).

Potrava:
Sběr z hladiny (náletový hmyz), dravý způsob života (lov menších druhů a velikostí ryb ve vodním sloupci).

Rozmnožování:
Pohlavně dospívá během 3.-5. roku života, výtěr probíhá v menších skupinkách během jara (duben-květen) na štěrkovité až písčité dno

Věk:
Nejčastěji do 10 let (maximálně až 15 let)

Statut druhové ochrany:
Málo dotčený (LC), druh zahrnutý do soustavy NATURA 2000

Poznámka:
Jediná dravá kaprovitá ryba ČR.
V tlamě nemá zuby, jejich funkci zastávají špičatě zakončené požerákové zuby vzniklé přeměnou pátého páru žaberních oblouků.
Druh zajímavý pro sportovní rybolov (silná, bojovná dravá ryba).
Během teplejší části roku (léto) se zdržuje bolen při hladině a dále od břehu, při lovu se však přiblíží až ke břehu. Během studené části roku vyhledává klidná, tichá a hluboká místa. Malí jedinci (do 40 cm) vytváří malá hejna, velcí jedinci žijí samotářsky.
V současnosti na mnoha místech silně namnožená ryba. Dravý způsob života bolena, spolu s nezájmem sportovních rybářů o jeho maso, pak vede k rychlému úbytku jiných, potravních, druhů ryb a citelné změně rybí obsádky.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.