Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

LOGO

Popis

Rozšíření:
Těžiště výskytu: Evropa a Asie, zasahuje až do cípu Severní Ameriky.     Zimoviště: severní Afrika (Tunisko).

Oblast výskytu – prostředí:
Velké řeky, vnitrozemská jezera a velké rybníky v rybničních oblastech.

Doba výskytu v ČR:
Hnízdní výskyt IV - VII
Častý výskyt jedinců na tahu II – III – jarní.
IX – XI – podzimní.
V posledních letech (od 80. let 20. století) se zvyšuje počet u nás zimujících jedinců (1, 5 až 3 tisíce exemplářů).

Hnízdění a rozmnožování:
Téměř výhradně v koloniích na stromech obklopených vodou (ostrůvky apod.) většinou ve značných výškách (20 až 30 m).
Vytváří i smíšené kolonie (s volavkou popelavou, kvakošem atd.).
Hnízdní páry se tvoří na období jednoho hnízdění.
Snůšku tvoří nejčastěji 2 až 3 vejce, výjimečně 1 nebo až 4 kusy.
Rozměry vajec cca 61x39 mm, modré až modrozelené barvy se silným vápenitým povlakem.
Inkubaci vajec zajišťují oba rodiče po dobu 23 až 24 dní.
Mláďata jsou krmivá – krmí oba rodiče po dobu 50 až 60 dní.
Pohlavně dospívají ve stáří 3 let.

Hnízdo:
Základ je z hrubších, horní část z tenčích větví (na okraji často zelené větvičky).Kotlinka vystlána rostlinnými stébly.
Rozměry: průměr 40 až 60 cm, výška 25 až 40 cm.

Popis:
Poněkud menší než husa (84 až 98 cm).
Zbarvení je černozelené s kovovým leskem. Ve svatebním šatě bílá brada a částečně i krk, po straně lýtka má bělavou skvrnu.
Typicky dlouhý (7,5 cm), úzký na konci zahnutý zobák (lov ryb).
Šat mláďat hnědý, spodní strana do běla.

Pohyb:
Let:
V letu má krk natažený, ocas trčí daleko dozadu, čímž vzniká typická silueta kříže.
Z vody vzlétá těžce (rozbíhá se po hladině), let má přímý, hejna tvoří klín nebo řadu.
Plavání: tělo je hluboce ponořeno, zobák směřuje šikmo nahoru.
Velmi dobře se potápí (lov potravy).
Na souši – pohybuje se ztěžka (nohy silně posunuty vzad).
Často po lovu sedává na stromech v typické poloze s roztaženými křídly (suší si promáčené peří, které u něho není nesmáčivé).

Zvukové projevy:
Ozývá se pouze na hnízdišti, drsný hlas, hluboké „ko-ko-ko“, nehlasité, bublavé „b-l-l-l-l“.
Mláďata: vrzavě pískavé zvuky.

Potrava:
Prakticky výhradně ryby (nejčastěji velikosti 20 – 25 cm), méně korýši, hmyz, obojživelníci.
Denní spotřeba činí kolem 0,5 kg ryb na jedince (při lovu rybu často pouze poraní a ta následně hyne). Vzhledem k tomu, že počty kormoránů od 80. let minulého století narůstají, je povolena v rybničních oblastech ČR (jižní Čechy a Morava) regulace jejich počtu.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.