Břehule říční (Riparia riparia)

LOGO

Popis

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Ptáci (Aves) – Řád: Pěvci (Pesseriformes)

Rozšíření:
Holoarktický typ – celá Evropa, Asie a Severní Amerika (kromě jejich severních polárních oblastí).

Oblast výskytu – prostředí:
Otevřené krajiny v nižších polohách (do 450 m. n. m.), vždy v blízkosti vod (řeky rybníky, tůně).
Ke hnízdění potřebují výskyt svislých hlinitých nebo písčitých stěn.

Doba výskytu v ČR:
Tažný druh:
jarní tah IV – V.
podzimní tah VIII – I.
Na toku i v zimovišti často tvoří smíšená hejna s vlaštovkou obecnou.
Zimoviště převážně východní, střední a západní Afrika.

Hnízdění a rozmnožování:
Hnízdí V – VII, obvykle 2x ročně.
Vždy vytváří početné kolonie.
Snůška: 4 až 6 bílých vajec, velikost 17x12 mm.
Sedí oba rodiče 12 až 16 dnů.
Mláďata krmí oba rodiče po dobu 20 dnů.

Hnízdo:
Ve svislých stěnách si oba ptáci vyhrabávají (především pomocí nohou) hnízdní noru o délce kolem 1 m a průměru 5 až 6 cm. Na konci je hnízdní kotlinka o průměru kolem 10 cm, kterou ptáci vystýlají kousky rostlin a peří.

Popis:
Menší než podobná jiřička obecná (11 až 12 cm).
Shora hnědá (na rozdíl od jiřičky nikdy nemá bílý kostřec a má méně vykrojený ocas).
Ze spodu světlá až bílá, s příčnou hnědou páskou přes prsa.

Pohyb:
Let rychlý i obratný, obzvláště nad vodou, kde přechází do mělce obloukovitého letu mírně nad hladinou.
Za letu loví i potravu.
Pohyb na zemi neobratný.

Zvukové projevy:
Nenápadné tiché vábení (většinou za letu) znějící jako „črr črr“ nebo „gree gree“.

Potrava:
Výhradně živočišná s naprostou převahou hmyzu.

 

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.