Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Ptáci (Aves) – Řád: Krátkokřídlí (Ralliformes)

 

Rozšíření:
Palearktický typ (od Islandu po Japonsko – ostrůvkovitě).
U nás tažný, zimoviště ve středomoří (menší počet jedinců stálý až přelétavý).

Oblast výskytu – prostředí:
Mělké vody hustě zarostlé bažinou vegetací (pobřežní pásma rybníků, slepá ramena řek apod.).

Doba výskytu v ČR:
Přílet III – IV.
Odlet IX – X.

Hnízdění a rozmnožování:
Hnízdí většinou jednotlivě (při větším počtu hnízdících párů hnízda rozmístěna v pravidelných rozestupech).
Hnízdí 1 – 3x ročně, v období IV – VIII.
Počet vajec ve snůšce 5 až 12.
Vejce (rozměry 34 x 25 mm) – základní barva bělavá až nažloutlá s červenohnědými tečkami na tupém pólu.
Sedí oba rodiče, 19 až 21 dní.
Mláďata nekrmivá, vzletná ve stáří 7 až 8 týdnů, dospívají ve dvou letech. 

Hnízdo:
skryté v hustých porostech, především v hustých porostech ostřic, rákosí           apod., stavěno přímo nad vodní hladinou či do jednoho metru nad hladinou.
Materiál, hlavně rostlinstvo z okolí, překryto okolním listím.

Popis:
Velikost kolem 28 cm, větší než kos.
Červený zobák, nohy nahnědlé.
Hlava špinavě modrá, hnědé temeno, hrdlo šedé.
Shora hnědý, černé podélné skvrny.

Pohyb:
V chůzi pocukává ocasem.
Pohybuje se skrytě ve vegetaci.
Zřídka se dá přimět k letu.

Zvukové projevy:
Různé, jakoby ne ptačí zvuky (např. podobné kvičení prasete) a bručení.
V rozčilení (např. u hnízda) vytrvale: „gep gep gep“.

Potrava:
Především živočišná: hmyz a jeho larvy, pavouci, drobní korýši, měkkýši, kroužkovci.
Méně rostlinná: semena a různé plody, zelené části rostlin.

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.