Racek chechtavý (Larus ridibundus)

LOGO

Popis

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Ptáci (Aves) – Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)

Rozšíření:
Transpalearktické – východní, střední a západní Evropa až po tichomořské pobřeží.
V souvislosti se synatropizací (tj. doprovázením člověka) se jeho areál, zvláště mimohnízdní rozšiřuje.

Oblast výskytu – prostředí:
Především rybníky se zarostlými břehy a bohatou vegetací vodních rostlin, slepá ramena řek, bažiny.
V době tahu a v zimě, řeky zejména ve městech, vypuštěné rybníky.

Doba výskytu v ČR:
Tažný druh:
jarní tah – III.
podzimní tah – VII – X.
Zimoviště: Středozemí a západní Evropa
Část jedinců naší populace zimuje na nezamrzajících řekách (často ve městech), doplněná o jedince ze severní Evropy.

Hnízdění a rozmnožování:
Hnízdí IV – VI, jednou ročně.
Tvoří kolonie o několika desítkách až stovkách hnízdních párů, na zarostlých bahnitých březích rybníků, často na ostrůvcích. V jeho koloniích často hnízdí i další druhy ptáků, kteří patří mezi koloniálně hnízdící druhy (např. rybáci, potápka černokrká apod.).
Snůška obvykle 3 (2 až 5) vejce, olivově zelená, hnědé skvrny (velká variabilita zbarvení), rozměry 51x36 mm.
Sedí oba rodiče 20 až 23 dní.
Mláďata krmivá, krmí hlavně samec, na hnízdě zůstávají několik dní, poté krmena i mimo hnízdo po dobu až 6 týdnů.

Hnízdo:
kupkovitý tvar, tvořené z rostlinného materiálu z nejbližšího okolí (rákos, orobinec, ostřice, sítiny apod.).
Výška až 30 cm
Umístěno na zemi nebo na vodě, kde podklad tvoří bažinné rostliny (hlavně ostřice), tzv. ostřicové stoličky.

Popis:
Velikost holuba (35 – 38 cm) s dlouhými zahrocenými křídly.
Hnízdní šat – typická černohnědá maska na hlavě (v prostém šatě pouze tmavá skvrna za okem), svrchu šedý, na ostatních částech těla bílý.
Zobák a nohy jsou červené.
Mláďata: záda, hlava a svrchní strana křídel hnědá, černá koncová ocasní páska.

Pohyb:
Velmi dobrý letec.
Při plavání na vodě vysoce posazen.
Obratný i při pohybu po souši (chůzí).

Zvukové projevy:
Opakované „krijé“ nebo kratší „kr kr kr“.
Ozývá se hlavně na hnízdišti, v denní i noční dobu, nebo za letu.

Potrava:
Převážně živočišná: hmyz, červi, rybí potěr, měkkýši a další drobní bezobratlí i obratlovci.
Menší podíl rostlinné složky: hlavně v červnu a červenci (třešně a obilí).
S oblibou se přiživuje i na odpadcích, hlavně na skládkách.

 

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.