Kulík říční (Charadrius dubius)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Ptáci (Aves) – Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)

 

Rozšíření:
Palearktický typ celá Evropa, Asie a přes Indonésii až na Novou Guineu, přes Středomoří do severní Afriky.
Naše populace tažné, v jižních oblastech stálé.
Zimoviště: severní Afrika.

Oblast výskytu – prostředí:
Písčité a oblázkové břehy řek a rybníků, pískoviště a štěrkoviště s tůněmi.
Často dna vypuštěných (letněných) rybníků.

Doba výskytu v ČR:
Tažný druh:
jarní tah – IV – V.
podzimní tah – VIII – IX.
Zimuje v severní Africe.

Hnízdění a rozmnožování:
Hnízdí V – VII, 2x ročně.
Snůšku tvoří nejčastěji 4 vejce (2 až 5).
Rozměry 29x22 mm, kruhovitá, pískově zbarvená s řídkými skvrnami (šedými, tmavě hnědými).
Sedí oba rodiče 22 až 26 dnů.
Mláďata nekrmivá, rodiče je vodí 22 dnů, po této době jsou schopná letu.

Hnízdo:
mělký důlek v zemi, který si vykrouží vlastním tělem, nejraději ve štěrku mezi oblázky.
Na bahnitých nebo písečných místech si jej vystýlá (kamínky, mušlemi, kousky větví a stébel).
Při ohrožení hnízda rodiče často předstírají zranění a snaží se nepřítele odlákat pryč.

Popis:
Velikosti vrabce až skřivana (14 až 17 cm).
Svrchní část těla světle hnědá.
Břicho bílé, černý proužek přes hruď.
Hlava s černobílou kresbou, zobák je tmavý.
Krátké nohy.
Mláďata: celkově nahnědlá.
Shora je peří světle lemované (mramorované).

Pohyb:
Rychle a přímočaře létá.
Za toku typický houpavý let nad hnízdištěm (tzv. netopýří let).
Po zemi charakteristicky, rychle pobíhá.
Často podupává nohama, čímž vyhání kořist z bahna.
V klidu vykonává trhavé pohyby hlavou.

Zvukové projevy:
V toku za letu flétnové „krýjů krýjů“.
Jinak hvízdavé „dií“, v rozčilení „gi gi gig“.

Potrava
Hlavně hmyz a jeho larvy, měkkýši, drobní korýši a další bezobratlí žijící v bahně.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.