Skokan hnědý (Rana temporaria)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Obojživelníci (Amphibia) – Řád: Žáby (Anura)

 

Rozšíření:
Ve dvou oddělených oblastech.
Západní – téměř celá Evropa (na východě po západní Sibiř, na sever vystupuje nejvýše ze všech žab).
Východní a Dálný východ (severovýchodní Čína, sever Japonska).   

Výskyt v ČR  a prostředí:
V ČR se vyskytuje poměrně hojně a souvisle od nížin po horské polohy.
Obývá převážně lesy, vlhké louky a rašeliniště.
V horách i pod hranicí lesa.
Ve vodě se zdržuje pouze z jara v době páření.
Patří do skupiny tzv. hnědých (pozemních) skokanů (spolu se skokanem štíhlým a ostronosým), kteří se mimo dobu množení u vody nevyskytují.

Způsob života:
Aktivita v průběhu roku od konce února do konce října, i poloviny listopaduBěhem roku se přesunuje ze zimoviště, což bývají nejčastěji nehluboké vodní nádrže a toky (méně úkryty na souši), na místo rozmnožování a odtud do letního (suchozemského stanoviště). Se změnou stanoviště se u něj zároveň i výrazně mění chování, fyziologie a morfologie (vzhled – především barva).
Den tráví v úkrytu, je aktivní především za soumraku a v noci (lov potravy).
Za vlhkého a deštivého počasí je aktivní i za dne.
Dobře a obratně skáče.

Rozmnožování:
Časně z jara (počátkem března) probíhá páření a kladení vajec. Sameček při něm drží samičku těsně za předníma nohama. Samička klade vajíčka (až 4000) ve velkých shlucích plovoucích u hladiny. Vrchní pól vajíček je černý, proto lépe absorbuje teplo.
Vývoj vajíček 3 až 4 týdny, pulců 2 až 3 měsíce.
Samec se v době páření ozývá tichým nenápadným kvákáním.

Popis:
Velikost kolem 10 cm. Krátká zaokrouhlená hlava.
Nejkratší zadní nohy z celé skupiny hnědých skokanů (při ohnutí zadní nohy podél těla k hlavě a pravoúhlém ohnutí v patním kloubu dosahuje chodidlo maximálně k očím).
Zbarvení: svrchu – různé odstíny hnědé (od okrové až po černohnědou, obvykle s tmavými skvrnami). Z jara v době páření velmi tmavě šedohnědé s namodralým odstínem (viz způsob života).
Břicho bělavé až žlutavé (víceméně výrazné skvrny, šedé až černé, rezavě hnědé).
Za okem probíhá přes bubínek tmavá skvrna, někdy málo výrazná.
Pohlavní rozdíly: samci mají párový vnitřní rezonanční měchýř a na palci přední nohy drsný mozol.

Potrava:
Potravu loví rychlým chňapnutím za výskoku, popř. vychlípitelným jazykem.Převládají různí členovci (hmyz, chvostoskoci, brouci, mnohonožky).
Loví i plže.

Ohrožení:
Dříve natolik hojný druh, že byl loven a používán jako laboratorní zvíře, dnes vzhledem k úbytku populace vlivem ztráty biotopů a vhodných míst k rozmnožování patří tak, jako ostatní obojživelníci k chráněným druhům.

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.