Rosnička zelená (Hyla arborea)

LOGO

Popis

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Obojživelníci (Amphibia) – Řád: Žáby (Anura)

Rozšíření:
Obývá větší část Evropy, část Asie a S Afriky
Zasahuje i na Kanárské ostrovy a Madeiru, na S Evropy nejjižnější oblasti Švédska

Výskyt v ČR  a prostředí:
Rozšířena po celém území nesouvisle, ostrůvkovitě
V místech s vhodným prostředím – tj. světlé listnaté lesy, parky, sady a zahrady, křoviny, rákosiny a vlhké louky v okolí vod
Mimo dobu páření se může vyskytnout i daleko od vody
Především v nížinách a středních polohách

 

Způsob života:
Je to šedivá v Evropě žijící stromová žába, proto má všechny prsty opatřeny přísavkami a je schopná měnit barvu podle podkladu (listu atd.)
Aktivní od začátku dubna do října
Zimuje pod vodou nebo v úkrytech na souši
Je velmi teplomilná, proto je aktivní během dne
Pouze v období rozmnožování jsou rosničky aktivní i večer a v noci
Údajná schopnost rosniček předpovídat počasí nebyla prokázána
Samci se v době páření hlasitě ozývají (opakované: „re – re – re –re“ nebo „kre –kre –kre –kre“, často se ozývají sborově – „koncerty“)
Zvuk je zesilován velkým vnějším ozvučným měchýřem (při nafouknutí – větší než hlava)
Při ohrožení se nesnaží utéct, ale přitisknout se k podkladu a snaží se splynout s okolím 

 

 

Rozmnožování:
Dospělost ve věku 3 – 4 let
Páření ve vodě, v dubnu
Samice naklade postupně 2 – 5 kulovitých rosolovitých shluků vajíček, velikost shluku 2 – 4 cm, celá snůška 800 – 1000 vajec, žlutobílých, průměr 1, 5 mm, včetně obalu 3 – 4 mm. Líhnutí za 8 – 12 dní.
Přeměna pulců na dospělce koncem června
Někdy až v srpnu, výjimečně mohou larvy přezimovat

 

 

 

Popis:
Drobná žába, velikost kolem 4 cm
Tělo vejčité, hlava široká, končetiny dlouhé a štíhlé, prsty s přísavkami, zadní nohy mají úzkou plovací blánu
Zbarvení: proměnlivé, schopnost poměrně rychlé kryptické barvoměny – tj. ovlivněné barvou okolí, obvykle jednoduché
Svrchní strana: zelená (žlutozelená, hráškově zelená, olivová, méně šedá až červenohnědá)
Spodní strana: bílá nebo krémově nažloutlá
Na bocích jsou obě barvy odděleny úzkým černým proužkem
Pohlavní rozdíly – nepatrné (samci mají tmavší hrdla se svraštělou kůží – rezonátor)

 

 

Potrava:
Naprosto převažuje hmyz a další členovci žijící na rostlinstvu
Potravu chytá i ve skoku, širokým málo pohyblivým jazykem. Při polykání si pomáhá předními končetinami
Je významným hubitelem škodlivého hmyzu

 

Ohrožení:
Je ohrožována ztrátou vhodných lokalit (hl. rozmnožovacích)
Jako stromový druh je výrazně ohrožena používáním chemických prostředků na ochranu hosp. rostlin (pesticidy)

 

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.