Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)

LOGO

Popis

Někdy také nazývána bobřík pižmový, dlakoš, hraboš zištný, krysa pižmová, ondatra, ondatra americká, pižmovka nebo Ondatra zibethica.

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Savci (Mammalia) – Řád: Hlodavci (Rodentia)

 

Rozšíření:
Nepůvodní druh pocházející ze Severní Ameriky, odkud byl v letech 1905-1906 převezen do Evropy.
V současnosti tvoří areál rozšíření souvislý pruh táhnoucí se přes Evropu a Asii.
Obývá většinu Evropy mimo území Anglie, Skandinávie a jižních oblastí Evropy.
V Asii zasahuje její areál na severu až za severní polární kruh, často až ke břehům Severního ledového oceánu. Na východě dosahuje až na pobřeží Tichého oceánu. Na jihu zasahuje až k severnímu pobřeží Černého moře, dále k severní hranici Kazachstánu, Mongolska a do severovýchodní části Číny.

Výskyt v ČR a prostředí:
Vyskytuje se na celém území ČR, především v nižších a středních polohách. Ve vyšších polohách se vykytuje pouze místy.
Vyhledává hustě porostlé břehy všech typů stojatých a mírně tekoucích vod. Nevyskytuje se u vod se skalnatými a kamenitými břehy.

Způsob života:
Aktivita v průběhu roku:
Celoroční.
V zimním období se většinou zdržuje v úkrytu.
Aktivita během dne:
Je aktivní především ráno, v podvečer a v noci. Přes den se většinou skrývá.
Žije poměrně skrytým životem, a proto je obtížné ji přímo pozorovat.
Její přítomnost v dané lokalitě poznáme především podle vyhryzaných cestiček v rákosu, podle hnízdních hradů nebo podle pižmovitého odéru, který vylučuje speciální žláza poblíž řitního otvoru a díky kterému dostala i své jméno.
Obývá v březích vyhrabané nory, které mohou dosahovat délky několik metrů, někdy i přes 10 m.
Nory tvoří složitý labyrint s množstvím úkrytů, východů, hnízdních komor a větracích chodeb, ale vždy minimálně jedna chodba slouží jako únikový východ směřující přímo pod vodu.
Pokud nevyhrabávají labyrint chodeb, budují v mělké stojaté vodě kupkovitý útvar, zvaný hrad.
Na rozdíl od bobřího hradu budují ondatry svůj hrad pouze z rákosu a jiných rostlin, ale nikdy nepoužívají větve a klacky. V blízkosti hradu se navíc nikdy nenacházejí ohlodané stromy, jako v případě bobrů.
Tato kupa rostlin dosahuje výšky až 1 m.
Uvnitř hradu je labyrint chodeb a hnízdních komor.
Hnízdní komora je vystlána suchými rostlinami.
Hrad má tu výhodu, že může především v zimním období za nedostatku potravy posloužit jako zásobárna potravy.
Ondatra je teritoriální živočich. Nejčastěji žije v párech nebo v malých rodinných skupinách, vzácně pak samotářsky.
Jejich těla i končetiny jsou dokonale přizpůsobeny životu ve vodě, a proto jsou vynikajícími plavci a potápěči.
Při plavání vyčnívá nad hladinu část hlavy a hřbetu.
Při potápění vydrží pod vodou 10 až 20 minut.

Rozmnožování :
Začátek: duben – konec: září.
V období námluv a páření vydávají ondatry zvuky připomínající krákání.
Samice mohou v jednom roce vrhnout až čtyřikrát. Obvykle však 2 až 3 krát.
Březost trvá v průměru 25 – 30 dní.
Mláďata
Jeden vrh čítá 4 – 9 mláďat, vzácně až 14 mladých.
Rodí se holá a slepá.
Jsou kojena z pěti párů mléčných bradavek.
Mezi 9 až 11 dnem života již vidí.
Ve třetím týdnu života jsou již zcela osrstěná a dokážou plavat i potápět se.
Kolem čtvrtého týdne po porodu se mláďata začínají osamostatňovat.
Vysoká porodnost vyvažuje velkou úmrtnost mláďat.
Dospělost
Mláďata pohlavně dospívají mezi 3. až 5. měsícem života.
Jedinci pocházející z prvního vrhu se zpravidla rozmnožují ještě ten samý rok. Mláďata z ostatních vrhů až v následujícím roce.
Po dosažení dospělosti jsou mladí většinou vyloučeni z teritoria rodičů.

Popis
Největší hraboš žijící na území ČR a ve stření Evropě.
Samci a samice jsou vzhledově i velikostně stejní.
Rozměry a hmotnost
Délka těla: 25 – 40 cm.
Délka ocasu: 19 – 29 cm.
Hmotnost: 1 – 1,6 kg.
Vzhled
Velký hraboš zavalitého vzhledu s holým šupinkovitým ocasem.
Dlouhý, ze stran zploštělý ocas nikdy nepřesahuje délku těla a při pohybu ve vodě zastává funkci kormidla. Dlouhý a úzký ocas je výborným odlišovacím znakem ondatry od bobra.
Malé ušní boltce jsou  ukryté v husté srsti a vně jsou špatně viditelné.
Chodidla zadních končetin jsou prodloužená a opatřená delšími tuhými štětinkami, které zvětšují plochu chodidla a usnadňují plavání.
Srst
Velmi hustá, výborně izolující.
Protože jsou některé chlupy silnější, působí namočená srst na pohled poněkud zježeně.
Velice oblíbená v kožešnickém průmyslu pod názvem bizam nebo bisam.
Kvůli kožešině byla v minulosti hojně lovena.
Zbarvení srsti
Svrchní strana těla je zbarvena hnědě až šedohnědě s nádechem do rezava. Břišní oblast je světlejší, zpravidla žlutohnědá.

Věk:
Průměrná délka života se v přírodě pohybuje kolem 3 – 5 let. V zajetí se však dožívá až 10 let.

Potrava:
Živí se převážně rostlinnou potravou. Hlavní složku tvoří: rákos, orobinec, zelené části všech rostlin, v zimě pak kořínky a oddenky nebo rostlinný materiál, ze kterého je vystavěn jejich hrad.
Příležitostně konzumuje vodní mlže a vzácně pak i drobné rybky. Živočišnou potravu vyhledává především v zimním období, kdy je nedostatek rostlinné potravy.

Ohrožení:
Běžný druh v ČR.
Je poměrně hojná, přestože její stavy oproti minulosti klesají.
Není ohrožena ani chráněna.
V přírodě má poměrně málo přirozených nepřátel, mezi které patří především lasicovité šelmy a lišky.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.