Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

LOGO

Popis

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Ptáci (Aves) – Řád: Dravci (Accipitriformes)

Rozšíření:
Oblast celé Eurasie. Severní hranice výskytu je oblast tundry, jižní hranice areálu je oblast pouští.
Těžiště celoročního výskytu: především oblast Pobaltí, Běloruska, Polska a východu Ruska.
V Evropě ani ČR není celistvý areál výskytu.
Převážně z důvodu dřívějšího vybíjení jako škodné – především v období od 2. pol. 19. stol. do 2. světové války.
Další důvody: sběr vajec, nechtěný odchyt do želez, zamoření životního prostředí DDT.
V současnosti díky ochraně populace stabilní.

Oblast výskytu:
Oblasti s hojností větších vodních ploch (nádrží, jezer, řek), jezerní a rybniční krajiny.

Doba výskytu v ČR:
Částečně tažný.
Mimo trvalou populaci do ČR přilétají zimovat i jedinci z jiných lokalit.
Přítomný po celý rok, pravidelně pak od října do konce února.

Hnízdění a rozmnožování:
Začátek: únor – konec: polovina dubna.
Snůšku tvoří nejčastěji 1 – 2 vejce – výjimečně 3 a velmi vzácně pak 4 kusy.
Rozměry vajec: výška: cca 75 mm, šířka: cca 58 mm.
Vejce jsou čistě bílá.
O inkubaci vajec se starají oba rodiče, avšak převážně samice.
Doba inkubace trvá průměrně 40 dní.
Mláďata krmivá – zpočátku krmena hlavně samicí, později krmí oba rodiče.
Doba krmení přibližně 70 dní.
Tvoří trvalé hnízdní páry.
Před samotným vznikem hnízdního páru je možné pozorovat charakteristický tok orla, při kterém oba partneři v těsných spirálách krouží nad hnízdem, dotýkají se vzájemně drápy a předvádí střemhlavé lety.
Hnízdní samostatně.
Každý rok se pravidelně navracejí do svého teritoria.
Hnízdní pár buduje v průběhu let několik hnízd, přičemž si vždy vybírá pouze jedno, které opraví a vylepší pro snůšku.
Pohlavní dospělost dovršují v rozmezí pátého až šestého roku, kdy nastává první hnízdění.
Hnízda budují maximálně do 800 m. n. m.

Hnízdo:
Vybudováno z klacků a větví.
Pokud si k rozmnožování vybírají staré hnízdo, přistavují jej. Postupem času může hnízdo dosáhnout výšky i přes dva metry, zjištěny byly i případy výšky pěti metrů.
Buduje největší ptačí hnízda: Šířka hnízda přibližně 100 – 150 cm, známy i případy 200 cm širokého hnízda.
Hnízda budují na skalních převisech a vysokých stromech.

Popis:
Velký pták lehce zavalitého vzhledu.
Velikost kolem 80 cm.
Rozpětí křídel až 240 cm.
Hmotnost: samci jsou lehčí než samice. Hmotnost samců se pohybuje kolem čtyř kilogramů (zaznamenány i případy s hmotností kolem 5,5 kg). Hmotnost samic pak v průměru kolem sedmi kilogramů (zaznamenány i případy s hmotností kolem 10,5 kg).
Silné nohy žlutého zbarvení se silnými drápy.
Dospělí a staří jedinci jsou zbarveni světlejšími odstíny hnědé barvy. Ocas je bílý, kýlovitý a tmavě mramorovaný, silný hákovitý zobák je žlutý.
Pohlavní dimorfismus se omezuje pouze na velikost: samice jsou větší a celkově robustnější.

Mladí jedinci:
Prachové peří ptáčat je hnědošedé.
Mladí jedinci po výletu mají tmavohnědé zbarvení peří a tmavé zbarvení zobáku i ocasu.

Věk:
Věk nejstaršího známého exempláře ve volné přírodě byl stanoven na 34 let.
V zajetí se nejstarší jedinec dožil 42 let.

Pohyb:
Let
  Široká veslovitá dlouhá křídla umožňují vynikající plachtění. Křídla jsou na   okrajích zakončena dlouhými letkami, které jsou při plachtění charakteristicky „prstovitě“ roztažené. Krátkým klínovitým ocasem udržuje směr plachtění.
 
Při pohledu zepředu jsou křídla mírně prohnutá vzhůru nebo prakticky vodorovná.
 
Během letu střídá mělké mávání křídly s plachtěním.
 
Vytrvale kroužívá ve velkých výškách.
  Během letu kombinuje i náhlé vzestupy a poklesy.

Zvukové projevy:
Nejvíce se zvukově projevuje v době hnízdění opakovaným kakaka nebo kliklikli.

Potrava:
Aktivní dravci i příležitostní mrchožrouti.
Loví v blízkosti vodních ploch a řek.
Potravu tvoří převážně ryby a vodní ptáci do velikosti labutě, které pronásleduje a následně loví v letu.
Potravu orla tvoří i větší savci, jako například králíci a mláďata tuleňů.
Nepohrdne ani zdechlinami.

Populace v ČR:
V rozmezí 40-80 jedinců.

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.