Moták pochop (Circus aeruginosus)

LOGO

Popis

Někdy také nazýván pochop rákosní.

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Ptáci (Aves) – Řád: Dravci (Accipitriformes)

 

Rozšíření:
Prakticky celá Evropa mimo většinu Anglie a Skandinávie. V Asii pak přibližně celá oblast mírného pásu až za západní hranice Číny.
Zimoviště Indie a Afrika jižně od Sahary.
Naše populace zimuje především v oblasti Středozemního moře.
Těžištěm evropského celoročního výskytu je oblast západní a jižní Evropy.

Oblast výskytu:
Vyhledává především větší a velké přirozené vodní plochy s bohatým porostem rákosí a další příbřežní vegetace. Dále pak bohatě zarostlé mokřady.
Při lovu zalétá i do otevřené krajiny.

Doba výskytu v ČR:
Tažný druh.
Vzácně u nás přezimuje pár jedinců.
V ČR se vyskytuje v období hnízdění a až na výjimky na zimu migruje.
Výskyt přibližně od druhé poloviny března do poloviny října.

Hnízdění a rozmnožování:
Začátek: počátek dubna – konec: koncem června.
Hnízdí jednou ročně.
Snůšku tvoří nejčastěji 4 – 6 vajec – nejméně 3 a maximálně až 12 vajec.
Rozměry vajec: výška: cca 50 mm, šířka: cca 39 mm.
Vejce jsou zakulacená a bíle zbarvená.
Inkubace zajišťuje pouze samice, které samec během sezení nosí potravu.
Doba inkubace trvá v průměru 32 dnů.
Obstarávání potravy pro krmení mláďat i samice zajišťuje samec, samice potravu pouze porcuje a předkládá mladým. U větších mláďat obstarávají potravu oba rodiče.
Doba krmení trvá přibližně 35 – 40 dnů a dále pak cca 14 dní po výletu z hnízda.
Hnízdí zpravidla jednotlivě.
Někdy využívají stará hnízda, která před novou snůškou přistavují.
Hnízdo je budováno do nadmořských výšek 500 m. n. m.
Moták pochop dosahuje pohlavní dospělosti mezi druhým a třetím rokem života.

Hnízdo:
Podklad hnízda je budován především z klacíků a větviček, na které jsou následně nanášena stébla rákosu. Vnitřek hnízda bývá vystlán travou.
Stavbou hnízda se zabývá většinou samice, ale jsou známy případy stavby oběma partnery.
Nejčastěji je budováno v hustém porostu rákosí nízko nad hladinou vody, vzácně pak v porostu obilí na zemi.

Popis:
Největší zástupce motáků.
Vzhledem připomíná štíhlejší káně.
Velikost 50 -55 cm.
Rozpětí křídel 110 – 140 cm.
Hmotnost 400 -850 g.
Samice je o něco větší než samec.
Hákovitý zobák je žlutý s tmavým koncem.
Nohy dlouhé, žluté, s dlouhými prsty zakončenými ostrými drápy.
Samec a samice jsou odlišně zbarvení.
Samec:
Tělo zbarveno hnědě, avšak světlejším odstínem než samice.
Hlava a hruď jsou zbarveny žluto-bíle.
Křídla jsou užší na svrchní straně blíže k tělu zbarvena světle hnědě, střední část šedomodře a konce křídel jsou černé. Na spodní straně jsou křídla žlutobílá a konce černé.
Delší ocas je stejně jako svrchní strana křídel šedomodrý.
Samice:
Celé tělo je zbarveno hnědě. Zbarvení je tmavší než u samce.
Předloktí křídel na svrchní i spodní straně a temeno jsou smetanově zbarvené.
Na hrudi bývá často světlejší skvrna.

Mladí jedinci:
Prachové peří je žlutošedé.
V prvním opeření se prakticky podobají samici, avšak spodní strana křídla je tmavší.

Věk:
Nejvyšší zjištěný věk byl 18 let.

Pohyb:
Let
  Pomalé máchání křídly s přechodem do klouzavého letu až těsně k zemi s náhlým prudkým stoupáním o několik metrů.
 
Při klouzavém plachtění má křídla roztažené do širokého písmene V.
 
Samci v toku předvádí akrobatické prvky s prudkými obrátkami a střemhlavými lety.
Lov
  Při lovu přelétá nízko nad porosty rákosí nebo nad vodou.
  Let při lovu působí nekoordinovaně.
  Kořist loví na zemi nebo v mělké vodě, nikoliv ve vzduchu.

Zvukové projevy:
Většinou se neprojevuje, pouze v období toku a na hnízdišti.
Při hnízdění a v toku vej-i.
Samice při rozmnožování vysoce píská.

Potrava:
Hlavní složkou potravy jsou drobní savci a ptáci, dále pak větší hmyz.
Příležitostně pak obojživelníci a ryby.

Populace v ČR:
Na našem území je evidováno 900 - 1200 hnízdních párů.

 

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.