Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)

LOGO

Popis

Někdy také nazývána kachna zrzohlavá, polák zrzohlávka, Anas rubina nebo Anas rufina.

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Ptáci (Aves) – Řád: Vrubozobí (Anseriformes)

 

Rozšíření:
Areál hnízdního rozšíření není souvislý a nachází se především na území jižní Evropy, střední Evropy, Malé Asie a nejvíce střední Asie. V Evropě se jedná především o několik ostrůvků kolem hranic Rakouska.
Nejvýznamnější zimoviště leží na jihu Evropy u pobřeží Středozemního moře a dále pak v Přední Asii a na jihu od Himálaje.
Těžištěm celoročního evropského výskytu je několik oblastí na jihu Španělska a na severním pobřeží Černého moře.

Oblast výskytu:
Preferuje větší mělké vody s volnou hladinou, hustě zarostlými břehy a dostatkem vodních rostlin. Obývá sladké i slané vody.
Na zimu migruje na jih Evropy.

Doba výskytu v ČR:
Tažný druh.
Vyskytuje se od začátku března do konce listopadu.
Vzácně u nás zimuje několik málo jedinců na nezamrzajících vodách.

Hnízdění a rozmnožování:
Začátek: konec dubna nebo začátek května – konec: koncem června.
Hnízdí jednou ročně.
Snůšku tvoří nejčastěji 6 – 10 vajec – nejméně 6 a maximálně až 18 vajec.
Velmi často klade více samic vejce do jednoho hnízda.
Časté je také kladení několika vajec do hnízd jiných druhů nebo naopak vysezení několika vajec jiných ptáků spolu s vlastními.
Rozměry vajec cca v: 56 mm a š: 42 mm.
Vejce jsou zbarvena šedožlutě.
Inkubaci zajišťuje pouze samice a samec hlídkuje v okolí.
Inkubace trvá v průměru 26 – 28 dnů.
Mláďata jsou nekrmivá a od prvního dne soběstačná.
V blízkosti matky setrvávají ještě několik měsíců po vylíhnutí, přestože od osmého týdne dovedou létat. Samec mláďata nedoprovází, protože samici opouští brzy po vylíhnutí mladých.
Hnízdní páry jsou sezónní.
Tok začíná již na podzim a trvá do začátku jara. Samec při něm vábí samici pomocí společenského tance.
Ze zimovišť se vracejí již v hnízdním páru.
Mimo období toku a rozmnožování se zdržují ve skupinách.
Hnízdí do nadmořských výšek 450 m. n. m.
Pohlavní dospělosti dosahují již v prvním roce života.

Hnízdo:
Je budováno ze suché trávy a listí a jeho vnitřní část je vystlána prachovým peřím.
Samice si vybírá místo pro stavbu a následně jej buduje sama.
Vzhledem je podobné hnízdům ostatních kachen.
Je budováno blízko u vody na suché zemi a skrytě v husté vegetaci.

Popis:
Poměrně velká potápivá kachna zavalitého protáhlého vzhledu.
Vzhledem odpovídá menší kachně divoké.
Velikost 53 – 55 cm.
Rozpětí křídel 85 – 90 cm.
Hmotnost 850 – 1500 g.
Plochý zobák je u samců zbarven vždy červeně, u samic je šedohnědý se světlejší narůžovělou špičkou.
Nohy má opatřené plovací blánou jsou oranžově červené.
Samec má ve svatebním šatu nápadně větší hlavu, která díky delšímu peří působí načepýřeným dojmem. Hlava je zbarvena oranžovo-rezavě se světlejším temenem. Zadní část těla, hruď a střed břicha jsou černé, boky jsou zbarveny bíle. Hřbet je hnědý. Svrchní strana křídla je v přední části hnědá a za ní následují bíle zbarvené letky, tvořící charakteristický široký bílý pruh. Konečky letek jsou černé. Na bocích jsou v letu vidět charakteristické bílé skvrny na černém poli.
Samec je v prostém šatu podobný samici, ale odlišuje se od ní červeným zobákem.
Samice je celá šedohnědá. Líce jsou světlé. Čelo, hlava a krk jsou na svrchní straně tmavší. Boky bývají často řídce a nevýrazně skvrnité. Na svrchní straně křídla je stejně jako u samce charakteristický široký bílý pruh.

Mladí jedinci:
Prachové peří je na svrchní straně hnědé a na spodní straně bledě žluté.
V prvním opeření se velice podobají samici, ale jsou poněkud tmavší.

Věk:
Průměrná délka života se pohybuje kolem 7 let, v zajetí se dožívá až 15 let.

Pohyb:
Výborně plave.
Let
 
Před vzletem z hladiny se musí na krátkou vzdálenost rozběhnout.
Lov
 
Potravu získávají jak z vodní hladiny, tak i potápěním.
 
Dokážou se potopit až na půl minuty do hloubky čtyř metrů.
 
Stejně jako plovavé kachny při lovu často panáčkují.

Zvukové projevy: 
Většinou se zvukově příliš neprojevují.
Samec vydává vrzavé bet-bet.
Samice se ozývá tlumeným rerr- rerr.

Potrava:
Výrazně převažuje rostlinná potrava.
Hlavní složkou potravy jsou různé druhy vodních rostlin.
Živočišná složka potravy zahrnuje vodní hmyz, drobné korýše a larvy všech vodních živočichů.

Populace v ČR:
Na našem území je evidováno 160 – 180 hnízdních párů.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.