Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

LOGO

Popis

Někdy také nazývaná  potápka obecná nebo (Podiceps ruficollis).

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Ptáci (Aves) – Řád: Potápky (Podicipediformes)

 

Rozšíření:
Prakticky celá Evropa mimo Skandinávii, především pak západní a střední Evropa.
Areál výskytu mimo Evropu, dále sahá do západní Asie až po Čínu a zabírá i podstatnou část celé Afriky.

Oblast výskytu:
Vyhledává menší i větší mělčí vodní plochy s hustě zarostlými břehy a bahnitým dnem.
Při zimování se zdržuje na nezamrzajících vodách bez příbřežní vegetace.

Doba výskytu v ČR:
Ve střední Evropě převážně tažná, jinak částečně tažný druh.
Přesto však většina našich populací na zimu táhne na jihozápad.
Současně k nám na zimu přilétají jiné populace ze severu a z východu. Většina u nás zimujících jedinců pochází právě ze severských a východních oblastí.
Mimo zimující populace se na našem území objevuje přibližně od druhé poloviny března do konce října.

Hnízdění a rozmnožování: 
Začátek: konec dubna – konec: konec července.
Během jednoho roku hnízdí dvakrát.
Snůšku tvoří nejčastěji 4 – 6 vajec – nejméně 3 a maximálně až 10 kusů vajec.
Rozměry vajec cca v: 38 mm a š: 26 mm.
Vejce jsou nejprve bílá, později se však zbarvují do hněda, protože je rodiče při opouštění hnízda vždy překrývají rostlinami. Vejce překrytá rostlinami jsou tak maskována a mimo jiné i zahřívána teplem vznikajícím během tlení rostlinné masy.
Inkubaci vajec zajišťují oba rodiče stejnou měrou.
Doba inkubace v průměru 20 – 21 dní.
Mláďata jsou nekrmivá a brzy po vylíhnutí opouštějí hnízdo. Jsou plně soběstačná, dovedou plavat a v případě nebezpečí se i potápět. Do hnízda se navracejí k odpočinku.
Mláďata se často vozí na hřbetě rodičů, nebo je rodiče vodí ve své blízkosti.
Šest týdnů od vylíhnutí jsou již mladí plně soběstační.
Hnízdní páry potápek jsou několikaleté.
Hnízdí samostatně.
Při toku je možné oproti ostatním druhům potápek pozorovat poněkud chudší projevy.
Během toku se pár potápek malých vzájemně vzpřimuje, otáčí a plave vedle sebe.
Pohyby jsou často doprovázeny charakteristickým trylkovým duetem.
Při námluvách si oba jedinci vzájemně předvádějí materiál ke stavbě hnízda.
Při toku a páření je prakticky nemožné rozeznat samce od samice, protože po prvním páření nastává zpravidla i páření druhé, avšak v převrácených rolích.
Na začátku období rozmnožování obsahuje pár své hnízdní teritorium a vyhání odtud všechny ostatní ptáky, včetně ostatních jedinců svého druhu.
Hnízda budují maximálně do 600 m. n m.

Hnízdo:
Budují plovoucí hnízdo z vodních rostlin. Větší část hnízda je potopena pod vodou.
Na stavbě hnízda se podílejí oba rodiče stejným dílem.
Většinou staví těžko přístupné hnízdo skryté v hustém porostu rákosí tak, aby bylo možné k hnízdu vždy doplavat. Někdy je možné spatřit volně plovoucí hnízdo na hladině.

Popis:
Nejmenší zástupce potápek a zároveň jeden z nejmenších plavajících ptáků.
Je snadno zaměnitelná za mladší kachny.
Zavalité tělo s krátkým krkem.
Velikost 25 – 27 cm.
Samec i samice jsou vzhledově stejní.
Rozpětí křídel 40 – 45 cm.
Hmotnost 100 – 300 g.
Konec zavalitého těla zakončuje dobře viditelné prachové peří.
Mimo období rozmnožování je zbarvení celkově méně nápadné. Zbarvení je šedohnědé, přičemž hřbetní strana těla je tmavší. Krk světle hnědý, tváře světlé.
V období rozmnožování chybí péřová ouška a zbarvení těla je hnědočerné. Krk a tváře mají kaštanově hnědou barvu, která může přecházet až do červenorezavé. V období rozmnožování je možné pozorovat charakteristickou žlutou skvrnu v koutcích zobáku.
V zimním období přechází zbarvení do světlehnědé barvy s nádechem do rezava.
Bílá zrcátka na křídlech chybí.
Zobák malý, rovný a tmavě zbarvený.

Mladí jedinci:
Prachové peří mláďat je tmavé s podélnými pruhy.
V prvním opeření se podobají zimnímu zbarvení dospělců, ale za a pod okem jsou tmavé proužky a báze zobáku je světlejší.

Věk:
Věk nejstarší známého exempláře byl 13 let.

Pohyb:
Výborně plave a velice často se potápí za potravou.
Z
vukové projevy:
Při hnízdění se oba partneři projevují rychlým bibibibibi – to označujeme jako tzv. trylkový duet.
Mimo hnízdiště v různých výškách bííp, bit nebo bibi.

Potrava:
Potravu získávají sběrem z hladiny nebo se za ní potápí.
Hlavní složkou potravy jsou vodní hmyz, měkkýši, části vodních rostlin a drobné rybky.

Populace v ČR:
Na našem území je evidováno 3000 až 6000 hnízdních párů.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.