Polák chocholačka (Aythya fuligula)

LOGO

Popis

Někdy také nazýván kachna chocholatá, polák chocholatý nebo Anas cristata, Anas fuligula.

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Ptáci (Aves) – Řád: Vrubozobí (Anseriformes)

 

Rozšíření:
Areál hnízdního rozšíření tvoří souvislý pruh, táhnoucí se severnější částí celé Eurasie. Na severu dosahuje areál hnízdišť až k severnímu polárnímu kruhu, na jihu zasahuje mírně za hranici mírného a subpolárního pásu nebo tuto hranici přibližně kopíruje.
Zimoviště leží na pobřeží Středozemního moře a na jihu Asie.
Těžištěm celoročního výskytu v Evropě je především oblast Francie, Anglie, Beneluxu, Německa a Dánska

Oblast výskytu:
Preferuje stojaté větší, střední i menší středně hluboké vody s hustě zarostlými břehy a s dostatkem vodní vegetace i volné hladiny. Vyhledává i pomalu tekoucí vody.
Část naší populace u nás zimuje, zbytek migruje na západ Evropy a na pobřeží Středozemního moře.

Doba výskytu v ČR:
Převážně tažný druh.
Vyskytuje se od druhé poloviny března do konce října.
V ČR zimuje přibližně 2500 – 5000 jedinců na nezamrzajících vodách.

Hnízdění a rozmnožování:
Začátek: začátkem května – konec: první polovina srpna.
Hnízdí jednou ročně.
Snůšku tvoří nejčastěji 7 – 12 vajec – nejméně 6 a maximálně až 34 vajec.
Velké snůšky pochází od více samic.
Často klade vejce i do hnízd jiných ptáků a naopak jiní ptáci kladou často svá vejce do snůšek poláků.
Rozměr vajec: výška: cca 59 mm, šířka: cca 41 mm
Vejce jsou zbarvena šedě s nádechem do zelena.
Inkubaci zajišťuje pouze samice.
Samec samici opouští v průběhu inkubace.
Inkubace trvá v průměru 24 – 26 dnů.
Mláďata jsou nekrmivá a od prvního dne dovedou dobře plavat i se potápět. Přesto se však potápí až ve druhém týdnu života.
Přestože jsou již ve druhém týdnu života prakticky soběstačná, setrvávají v blízkosti matky ještě cca 5 týdnů po vylíhnutí. Některá mláďata setrvávají v blízkosti matky až dva měsíce. Po uplynutí této doby matka mladé opouští.
Hnízdní páry jsou sezónní a každý rok vznikají nové.
Tok začíná již koncem zimy nebo brzy na jaře.
Při toku se oba partneři vzájemně dvoří pokyvováním hlavy.
Mimo období toku a rozmnožování se vyskytují spíše samostatně, ale na podzim se sdružují v hejnech, ve kterých může být i více než 1000 jedinců.
Hnízda budují nejčastěji v blízkosti kolonií jiných ptáků, především racků nebo rybáků.
V období hnízdění vytvářejí často menší kolonie z většího počtu hnízd ležících blízko u sebe.
Hnízdí do nadmořských výšek 950 m. n. m.
Pohlavní dospělosti dosahují v prvním roce života.

Hnízdo:
Je budováno z vodních rostlin nebo jej tvoří pouze mělká prohlubeň lemovaná po okrajích stébly trávy. Jeho vnitřní strana je vystlána malým množstvím prachového peří.
Samice buduje hnízdo sama.
Hnízdo je budováno skrytě buď přímo v pobřežním porostu, nebo velmi blízko vody.

Popis:
Středně velká potápivá kachna.
Velikostně menší než kachna divoká.
Velikost 40 – 47 cm.
Rozpětí křídel 65 – 73 cm.
Hmotnost 350 – 1000 g.
Samec je o málo větší než samice.
Široký a krátký zobák je zbarven do modrošedé, ale špička je černá.
Nohy opatřené plovací blánou jsou posunuty dozadu. Jejich zbarvení je tmavošedé až černé.
Ocas je krátký, při plavání většinou zcela položený na hladině.
Samec má ve svatebním šatu černé zbarvení. Boky a břicho jsou čistě bílé a ostře kontrastují s černým zbarvením zbytku těla. Z týlu hlavy vyrůstá černě zbarvená odstávající chocholka. Oči jsou žluté. Charakteristickým znakem je široký bílý pruh táhnoucí se zadní částí svrchní strany křídel.
Samec je v prostém šatu zbarven podobně jako samice. Boky jsou světle hnědé, zbytek těla, který byl ve svatebním šatu černý, má lehký nádech do hněda. Chocholka je kratší.
Samice je zbarvena tmavě hnědě. Svrchní strana těla je tmavší. Boky jsou světle hnědé. Břicho je světlé, někdy až bílé. U kořene zobáku bývá často světlá, někdy až bílá skvrnka. Oči jsou žluté. Chocholka je oproti samci velmi krátká. Zobák je zbarven podobně jako u samce. Na svrchní straně křídel se stejně jako u samců táhne bílý pruh.

Mladí jedinci:
Prachové peří je zbarveno tmavě hnědě až černě.
V prvním opeření se mladí jedinci podobají dospělé samici, ale hnědé zbarvení je celkově světlejší, oči mají šedý nádech a chocholka je pouze naznačena.

Pohyb:
Výborně plave a často se potápí.
Lov
 
Většinu potravy získávají při potápění.
 
Většinou se potápějí do 7 metrů, někdy až do 14 metrů.
 
Pod vodou vydrží až půl minuty.

Zvukové projevy:
Zvukové projevy často připomínají Poláka velkého.
Samec vydává nejčastěji rychlé ví-vi-vib.
Samice vydává drsné krrr-krrr nebo krree-krree.

Potrava:
Hlavní složkou potravy jsou vodní plži a mlži, vodní hmyz a larvy bezobratlých. Často také konzumují drobné rybky.
Další významnou složkou potravy jsou především v zimních měsících různá semena a části vodních rostlin.

Populace v ČR:
Na našem území je evidováno 15.000 – 30.000 hnízdních párů, přičemž v současné době jejich stavy klesají.

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.