Labuť velká (Cygnus olor)

LOGO

Popis

Někdy také nazývána labuť krotká nebo Anas olor.

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Ptáci (Aves) – Řád: Vrubozobí (Anseriformes)

 

Rozšíření:
Ostrůvkovitě na území mírného pásu celé Eurasie.
V minulosti pravděpodobně rozšířena v oblasti celé střední Evropy, avšak lovem a sběrem vajec zde byla vyhubena.
Uměle vysazena na východě USA, jižní Africe, Novém Zélandu a v Austrálii.
Západní hranice evropské populace je dnes ovlivňována umělým vysazováním do přírody.
Těžiště celoročního výskytu v Evropě leží především na území východní Francie a přes Německo zasahuje až na západ ČR. Dále pak zasahuje území Švýcarska, Beneluxu, Anglie, jižního pobřeží Norska a Švédska. Významná trvalá populace je i na území Řecka a na západním pobřeží Černého moře.

Oblast výskytu:
Vyhledává především větší vodní plochy rybníků a jezer. Obývá i menší vodní plochy a pomalu tekoucí vody. Preferuje vody se zarostlými břehy.
Na zimu se stahuje na nezamrzající vody, především na řeky ve městech.

Doba výskytu v ČR:
Původně tažný druh, dnes částečně tažný.
Zimující jedinci se sdružují na nezamrzajících vodních plochách.
Vyskytuje se po celý rok.

Hnízdění a rozmnožování:
Začátek: druhá polovina března – konec: koncem května.
Hnízdí jednou ročně.
Snůšku tvoří nejčastěji 5 – 7 vajec – nejméně 4 a maximálně až 12 vajec.
Rozměry vajec: výška: cca 116 mm, šířka: cca 75 mm.
Vejce jsou špinavě hnědožlutá.
Inkubaci vajec zajišťuje pouze samice, samec jí během sezení obstarává potravu a ochraňuje ji.
Inkubace trvá v průměru 35 dnů.
Mláďata jsou nekrmivá a od narození umějí plavat. Zpravidla ten samý den po vylíhnutí opouštějí hnízdo a v doprovodu rodičů tráví přibližně ještě dva měsíce. Někdy jsou mláďata rodiči doprovázena až do zimy.
V období hnízdění a odchovu mladých je samec při obraně teritoria velmi agresivní a napadá i člověka.
Hnízdní páry jsou trvalé a přísně monogamní.
Tok začíná již v zimních měsících.
Před samotným pářením je možné u páru pozorovat synchronizované plavání, klanění a proplétání krků.
Hnízdí vždy jednotlivě, jinak se mimo rozmnožování sdružují do větších kolonií, především pak při zimování.
Samec již od časného jara hájí hnízdní teritorium před ostatními labutěmi. Při hájení teritoria dochází často k zuřivým soubojům, doprovázeným proplétáním krků a tlučením křídel. Při těchto soubojích dochází nezřídka i ke zraněním.
Pár labutí se pravidelně navrací na staré hnízdiště.
Labuť velká dosahuje pohlavní dospělosti kolem třetího roku života.
Hnízdo je budováno do nadmořských výšek 600 m. n. m.

Hnízdo:
Má tvar jednoduché hromady a je budováno především z rákosí natrhaného v bezprostředním okolí a z klacíků.
Stavbou hnízda se zabývá pouze samice.
Nejčastěji je budováno v husté příbřežní vegetaci, ale může být vystavěno i na břehu nebo v mělké vodě.

Popis:
Jeden z našich největších ptáků.
Vzhledem podobná huse.
Velikost 140 – 160 cm. Samotné tělo pak kolem 80 cm.
Rozpětí křídel 200 – 240 cm.
Hmotnost 8 – 15 kg, uváděny i případy okolo 20 kg.
Plochý oranžový zobák zakončený „nehtem“ je červenooranžový a u kořene je opatřen černým hrbolem. Nozdry jsou zbarveny černě.
Dlouhý štíhlý krk je při plavání nejčastěji vzpřímený, méně často pak prohnutý do tvaru mírného S.
Ocas je špičatý.
Krátké končetiny mají prsty spojené plovací blánou a jsou zbarvené tmavě šedohnědě.
Opeření je čistě bílé.
Samec i samice jsou vzhledově totožní, avšak samec je o něco větší, má větší hrbol na kořeni zobáku a především v období rozmnožování má sytěji zbarvený zobák.

Mladí jedinci:
Prachové peří je hnědé.
V prvním opeření jsou mladí ptáci zbarveni šedohnědě se světlejšími skvrnami a postupně získávají zbarvení dospělců.
Zobák je tmavošedý bez hrbolu na kořeni.

Věk:
Nejvyšší zjištěný věk ve volné přírodě byl 19 let.

Pohyb:
Let
  Létá s rovně nataženým krkem a pomalu mává křídly. Okraje křídel vydávají  při letu charakteristické hvízdání.
Lov
  Potápí hlavu a pomocí dlouhého krku škube ze dna vodní rostliny.
Chůze
 
Neobratná a kolíbavá kvůli dozadu posunutým nohám.

Zvukové projevy:
Většinou se neprojevuje.
Nejčastěji se ozývá ostrým ga-o.
Mláďata volají vysokým pű.
Při letu vyluzuje po každém mávnutí křídly troubivé volání.
Při podrážení hlasitě syčí.

Potrava:
Hlavní složkou potravy jsou vodní rostliny.
V zimních měsících bývají ve městech přikrmovány starším pečivem. Čerstvé pečivo jim často působí zažívací potíže.

Populace v ČR:
Na našem území je evidováno 600 – 700 hnízdních párů.

 

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.