Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

LOGO

Popis

Někdy také nazývána kachna březňačka, březňačka nebo Anas boscas, Anas brachyrhynchos, Anas brychyrnychos.

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Ptáci (Aves) – Řád: Vrubozobí (Anseriformes)

 

Rozšíření:
Vyskytuje se v oblasti celé Eurasie. Areál jejího výskytu je na severu ohraničen hranicí lesa a na jihu pásem stepí. Mimo to obývá celou Severní Ameriku a dále se vyskytuje na Islandu, v Grónsku, Novém Zélandu a jihu Austrálie.
Těžištěm celoročního evropského výskytu je oblast prakticky celé Evropy mimo Skandinávii. Východní hranice celoročního rozšíření se táhne jižním směrem přibližně v linii od Pobaltí po pobřeží Černého moře.

Oblast výskytu:
Vyhledává prakticky veškeré stojaté a mírně tekoucí vody. Preferuje vody se zarostlými břehy.
V zimě se stahuje na nezamrzající vodní toky.

Doba výskytu v ČR:
V celé střední Evropě, a tudíž i u nás stálá.
Zimuje na nezamrzajících vodách.
Vyskytuje se celoročně.

Hnízdění a rozmnožování:
Začátek: začátek března – konec: koncem června.
Hnízdí jednou ročně.
Snůšku tvoří nejčastěji 9 – 13 vajec – nejméně 5 a maximálně až 16 vajec.
Rozměry vajec: výška: cca 56 mm, šířka: cca 41 mm.
Vejce jsou zelenavá až modrozelená.
Vejce v jednom hnízdě často pocházejí i od několika samic.
Inkubaci vajec zajišťuje samice a při opouštění hnízda vždy vejce zakrývá.
Samec opouští samici v průběhu hnízdění.
Inkubace trvá v průměru 22 – 26 dnů.
Mláďata jsou nekrmivá a od narození umějí plavat i se potápět.
V prvních hodinách po vylíhnutí probíhá u kachňat vtisknutí podoby rodiče, kterého poté následují.
Mláďata první den zůstávají na hnízdě, ale další den jej již opouštějí.
Mladé doprovází pouze matka, protože samec samici opouští již v době hnízdění.
Matka potomky doprovází přibližně ještě dva měsíce po vylíhnutí.
Hnízdní páry jsou sezónní a každý rok jsou obměňovány.
Tok nastává již v září a pokračuje do října, ale přes zimu ustává. Tok opět začíná brzy z jara a končí až v květnu.
V období toku dochází mezi kačery velmi často k soubojům.
Při toku se samec složitými gesty snaží získat přízeň samice.
Mimo období hnízdění ji můžeme spatřit samostatně, v párech i ve skupinách.
Hnízdo je budováno do nadmořské výšky 1400 m. n. m.
Kachna divoká dosahuje pohlavní dospělosti již v prvním roce života.

Hnízdo:
Je budováno především ze suché trávy a uvnitř vystláno prachovým peřím.
Při stavbě hnízda samec vybírá místo, avšak buduje jej pouze samice.
Hnízdo je miskovitého tvaru.
Nejčastěji je budováno na zemi skryté na březích, ostrůvcích, v porostech křovin nebo rákosí ale i v opuštěných velkých hnízdech na stromech. Kachny často budují hnízda i daleko od vody .

Popis:
Naše největší a nejhojnější plovavá kachna.
Zavalitý vzhled.
Velikost 50 – 60 cm.
Rozpětí křídel 80 – 90 cm.
Hmotnost 450 – 1700 g.
Velká hlava s velkým zobákem.
Oranžové nohy opatřeny plovací blánou jsou posunuté dozadu.
Ocas je krátký.
Na křídlech je charakteristické modré zrcátko s bílým okrajem.
Spodní strana křídel je převážně světlá.
V období rozmnožování se samec a samice vzhledově velmi liší.
Samec:
Hlava je zbarvena zeleně s kovovým leskem.
Zobák je celý světle žlutý.
Na krku je úzký bílý proužek.
Hruď je zbarvena hnědě, zbytek těla světle šedě a ocas je černý.
Pera na středu ocasu jsou charakteristicky stočená nahoru.
Samice:
Hnědé zbarvení, ve kterém se střídá světlejší a tmavší vzor.
Temeno a páska přes oko jsou tmavší.
Zobák je oranžový.
Mimo období rozmnožování se samec podobá samici.

Mladí jedinci:
Prachové peří je olivově hnědé se žlutými skvrnami. Přes oko se táhne tmavá páska.
V prvním opeření se velice podobají samici.

Věk:
Nejvyšší zjištěný věk byl 29 let.

Pohyb:
Výborně plave.
Let
  Při letu vydávají rychle mávající křídla zvonivě šumivé zvuky.
  Létá rychle.
Chůze
 
Neobratná a kolébavá kvůli dozadu posunutým nohám.
Lov
 
Pro potravu se nepotápí, ale pouze překlopí hlavu a přední polovinu těla do vody, přičemž vztyčí zadní část těla. Tomuto jevu říkáme panáčkování.

Zvukové projevy:
Samci se nejčastěji projevují hlubokým reb reb reb. Při toku pak ostrým krátkým hvízdavým síííb.
Samice vydávají charakteristické kachní kvákání kvák kvak kvak.

Potrava:
Všežravec.
Hlavní složkou potravy jsou vodní i suchozemské rostliny, vodní i suchozemští bezobratlí, semena, kořínky, bobule i někteří obojživelníci a menší ryby.

Populace v ČR:
Na našem území je evidováno 30 000 – 60 000 hnízdních párů.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.