Hohol severní (Bucephala clangula)

LOGO

Popis

Někdy také nazýván  hohol obecný nebo Anas clangula.

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Ptáci (Aves) – Řád: Vrubozobí (Anseriformes)

 

Rozšíření:
Areál hnízdního rozšíření tvoří souvislý pruh táhnoucí se přes celou Eurasii a Severní Ameriku. Na severu kopíruje areál hnízdišť hranici severských lesů a na jihu zasahuje až do oblasti smíšených lesů.
Hlavní zimoviště leží především na území Anglie a na pobřeží celého Severního moře. Další významná zimoviště leží na sever od Alp a na pobřeží Chorvatska, Řecka a Černého moře.
Těžištěm celoročního výskytu v Evropě je několik ostrůvků na území Norska, severu Anglie, na hranici Německa a Polska a na jihu Švédska.

Oblast výskytu:
Preferuje větší stojaté nebo pomalu tekoucí vody především v hustě zalesněných oblastech. Vyhledává jezera, rybníky i mořské zálivy. V zimě se vyskytuje na mořském pobřeží nebo na nezamrzajících tocích.
Část populace u nás zimuje, více jedinců však migruje zimovat do ČR ze severní Evropy.

Doba výskytu v ČR:
Pravidelný zimní návštěvník.
Tažný druh.
Vyskytuje se u nás převážně od podzimu do jara, přesněji od října do první poloviny dubna.
V ČR zimuje 500 – 1000 jedinců na nezamrzajících vodách.
Zimní populace v ČR je početnější než během zbytku roku. Toto navýšení je způsobeno zimní migrací z jiných oblastí.

Hnízdění a rozmnožování:
Začátek: konec března až začátek dubna – konec: druhá polovina května
Hnízdí jednou ročně.
Snůšku tvoří nejčastěji 6 – 11 vajec – nejméně 6 a maximálně až 22 vajec.
Velké snůšky nepochází od jediné samice.
Rozměry vejce: výška: cca 59 mm, šířka: cca 43 mm.
Vejce jsou zbarvena modrozeleně.
Inkubaci zajišťuje pouze samice.
Samec samici opouští velmi brzy po začátku inkubace.
Inkubace trvá v průměru 26 – 30 dnů.
Mláďata jsou nekrmivá a od prvního dne dovedou dobře plavat i se potápět.
Hnízdo však většinou opouští až následující den.
Matka mladé doprovází nejčastěji pouze 3 týdny od vylíhnutí, někdy však až 6 týdnů.
Hnízdní páry jsou sezónní.
Tok začíná již v únoru a trvá přibližně do dubna.
Při toku, který je často hromadný, samec obeplouvá samici a škube hlavou.
Mimo období toku a rozmnožování se vyskytují spíše v malých hejnech.
Často se vrací se na stejné hnízdiště i po několik let.
Pohlavní dospělosti dosahují ve druhém roce života.

Hnízdo:
Hnízdo je budováno v dutinách stromů z částí rostlin a jeho vnitřní část je vystlána velkým množstvím prachového peří.
Pro hnízdění často využívá i dutiny po jiných ptácích.
Často budují hnízda i v dutinách, které jsou přes 20 m nad zemí. Hnízdí převážně blízko vody, ale byly zaznamenány i případy, kdy pár hoholů hnízdil i více než kilometr od nejbližší vodní plochy.

Popis: 
Středně velká zavalitá potápivá kachna.
Velikostně menší než kachna divoká.
Velikost 40 – 48 cm.
Rozpětí křídel 63 – 76 cm.
Hmotnost 500 – 1100 g.
Velká oválná hlava a krátký krk.
Zobák je poměrně malý, krátký a trojúhelníkovitý.
Oči jsou zbavené světle žlutě.
Nohy opatřené plovací blánou jsou zbarvené oranžově.
Ocas je lehce protáhlý a při plavání položený na hladině.
Samec má ve svatebním šatu černě zbarvenou hlavu s nazelenalým kovovým leskem. Mezi okem a zobákem se nachází bílá oválná skvrna. Zobák je zbarvený tmavě šedě až černě. Hřbet a ocas jsou černé. Břicho je bílé a boky jsou bílé s černými šikmými pruhy. Křídla jsou na spodní straně tmavá, s výjimkou bílého zrcátka. Svrchní strana křídla je převážně tmavá, mimo bílá pole blíže k trupu.
Samec je v prostém šatu zbarven podobně jako samice.
Samice má tmavě šedě až šedohnědě zbarvené boky, hruď a hřbet. Hlava je tmavě hnědá. Břicho je bílé. Zbarvení očí je stejné jako u samců. Zobák je tmavě šedý až černý, ale v období rozmnožování je špička na svrchní straně zbarvena do žluta.

Mladí jedinci:
Prachové peří je zbarveno na svrchní straně černě, spodní strana je světlá až bílá.
V prvním opeření se mladí jedinci podobají dospělé samici, ale zbarvení těla je poněkud tmavší.

Pohyb:
Výborně plave a často se potápí. Na souš vystupuje zřídka. V období rozmnožování je možné jej často zahlédnout sedícího na větvích.
Let
 
Prudký s rychlými údery křídel.
Lov
 
Většinu potravy získává při potápění.
 
Potápí se svisle až na dno, kde převrací kamínky.
 
Většinou se potápí do hloubky 8 metrů.
 
Dech zadrží až na 30 vteřin.

Zvukové projevy:
Poměrně tichý.
Zvukové projevy připomínají hlas havrana nebo vrány.
Samec vydává bí-bí-bíí připomínající vrzání dveří nebo dřevěné podlahy.
Samice vydává krákavé kráá-kráá.
Mezi charakteristické zvukové projevy patří hvízdavě-svištivý zvuk, který vydávají letky hoholů za letu.

Potrava:
Hlavní složkou potravy jsou především larvy vodního hmyzu, drobní obojživelníci a rybky. V mořských oblastech jsou hlavní složkou potravy měkkýši a korýši.
Často, i když v menší míře, se také živí vodními rostlinami.

Populace v ČR:
Na našem území je evidováno 60 – 90 hnízdních párů. V období zimování však populace našich hoholů vlivem zimní migrace narůstá až na 500 – 1000 jedinců.

 

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.