Čírka modrá (Anas querquedula)

LOGO

Popis

Někdy také Anas circia.

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Ptáci (Aves) – Řád: Vrubozobí (Anseriformes)

 

Rozšíření:
Areál hnízdního rozšíření zahrnuje prakticky celou Evropu mimo území Španělska, Portugalska, Islandu, Norska, Švédska a většiny Itálie a Anglie.
V Asii pak tvoří souvislý pruh středem kontinentu, zasahující prakticky celou oblast mírného pásu.
Zimoviště se nacházejí především na jihu Asie a v tropické Africe.
Celoročně se na žádném místě nezdržuje.

Oblast výskytu:
Preferuje menší a malé mělké vodní plochy, jezera a nádrže s dostatečně zarostlými břehy a mokřady.
V zimě migruje do teplejších oblastí.

Doba výskytu v ČR:
Tažný druh.
Vyskytuje se pravidelně od přelomu března a dubna do srpna až konce září.

Hnízdění a rozmnožování:
Začátek: první polovina dubna – konec: první polovina června.
Hnízdí jednou ročně.
Snůšku tvoří nejčastěji 8 – 11 vajec – nejméně 6 a maximálně až 14 vajec.
Rozměry vajec: výška: cca 47 mm, šířka: cca 34 mm.
Vejce jsou mírně podlouhlá a smetanově žlutě zbarvená.
Inkubaci vajec zajišťuje pouze samice, přičemž samec hlídkuje v okolí.
Inkubace trvá v průměru 22 – 23 dnů.
Mláďata jsou nekrmivá a již od prvního dne po vylíhnutí soběstačná.
V blízkosti matky se zdržují ještě šest týdnů.
Hnízdní páry jsou sezónní.
Tok nastává již při jarním návratu ze zimovišť.
Samci při toku uplatňují různá gesta a pohyby a provádějí krkolomný svatební let.
Mimo období toku a rozmnožování, kdy setrvávají v párech, utvářejí menší skupinky s ostatními svého druhu.
Hnízdí do nadmořských výšek 500 m. n. m.
Pohlavní dospělosti dosahují již v prvním roce života.

Hnízdo:
Je budováno především ze suchých stébel rostlin a uvnitř je vystláno tmavým prachovým peřím.
Hnízdo buduje pouze samice.
Je miskovitého tvaru a poměrně malé.
Nejčastěji je ukryté v pobřežní vegetaci a je vystavěno na suchém místě, nejčastěji v trsu trávy. Často bývá budováno i dál od vody.

Popis:
Jedna z nejmenších plovavých kachen.
Menší než kachna divoká.
Velikost 38 – 40 cm.
Rozpětí křídel 60 – 65 cm.
Hmotnost 250 – 600 g.
Plochý zobák a nohy opatřené plovací blánou jsou šedé.
Samec i samice jsou mimo období rozmnožování stejní.
Samec je v období rozmnožování zbarven na svrchní straně těla šedo-bíle. Boky jsou zbarveny bělavě a ostře kontrastují s tmavou hrudí. Hlava je zbarvena hnědě s bílým proužkem táhnoucím se nad okem až k týlu.
Samice je zbarvena hnědě. Přes oko se táhne tmavý proužek a brada je světlá až matně bílá.
Obě pohlaví jsou v letu poměrně dobře rozeznatelná od kachny díky loketním letkám, které jsou na svrchní straně orámované světlými proužky, taktéž chybí zrcátka.

Mladí jedinci:
Prachové peří je podobně jako u kachny divoké olivově hnědé se žlutými skvrnami.
V prvním opeření se velice podobají samici, ale mají tmavší břicho.

Pohyb:
Výborně plave.
Létá pomaleji, avšak plynule a bez trhavých pohybů, oproti příbuzné čírce obecné.
Dokáže poměrně dobře běhat i obratně postupovat v hustém rostlinném podrostu.

Zvukové projevy:
Samec hrčivě oreb.
Samice kek nebo knek.

Potrava:
Živí se rostlinnou i živočišnou potravou.
Hlavní složkou potravy jsou vodní bezobratlí, pulci, potěr a části vodních rostlin, dále pak semena.

Populace v ČR:
Na našem území je evidováno 100 – 180 hnízdních párů.

 

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.