Čáp černý (Ciconia nigra)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Ptáci (Aves) – Řád: Brodiví (Ciconiiformes)

 

Rozšíření:
V období hnízdění mírný pás Eurasie až na Dálný východ.
Zimoviště v Africe jižně od Sahary a v Asii jižně od Himálají.
V jižní Africe celoroční trvalá populace.
Hranice hnízdního rozšíření v Evropě - na západě zasahuje do Beneluxu a dále pak tvoří úzký pás ve Francii. Menší populace pak žije na hranicích Španělska a Portugalska.

Oblast výskytu:
Vyhledává lužní lesy a souvislejší lesní porosty listnaté, smíšené i jehličnaté, v jejichž blízkosti se nachází dostatek na potravu bohatých vodních toků, ploch a mokřadů.
Na zimu migruje jižně za Saharu nebo za Himálaje.

Doba výskytu v ČR:
Tažný druh.
V ČR se vyskytuje pouze v období hnízdění a na zimu migruje.
Výskyt přibližně od konce března do konce září.

Hnízdění a rozmnožování:
Začátek: začátek dubna – konec: koncem května
Hnízdí jednou ročně.
Snůšku tvoří nejčastěji 4 vejce – nejméně 3 a maximálně 6 vajec.
Rozměry vajec:  výška: cca 65 mm, šířka: cca 49 mm.
Vejce jsou zbarvena do běla někdy s lehce nazelenalým nádechem.
Po nakladení prvního vejce zůstává vždy jeden partner na stráži u snůšky.
Inkubace je zajišťována oběma rodiči, avšak v noci pouze samicí.
Doba inkubace trvá v průměru 35 – 38 dnů.
Mláďata jsou krmena od obou rodičů vyvrhováním natrávené potravy do hnízda.
Doba krmení trvá přibližně dva měsíce a dále pak cca 14 dní po výletu z hnízda.
Hnízdní páry nejsou trvalé.
Hnízdí jednotlivě, avšak mimo období hnízdění se zdržují v koloniích.
Stará hnízda zpravidla opakovaně využívají a před každou další snůškou je dostavují.
Hnízdo je budováno do nadmořských výšek horní hranice lesa - až do 1000 m. n. m.
Čáp černý dosahuje pohlavní dospělosti přibližně ve třetím roce života.

Hnízdo:
Je budováno především z větví a klacků, které mohou být pospojovány bahnem. Vnitřek hnízda bývá vystlán nejčastěji mechem.
Někdy také opravují a dostavují opuštěná hnízda velkých dravců.
Stavbou hnízda se zabývají oba rodiče, přičemž jeden obstarává materiál a druhý z doneseného materiálu staví.
Hnízdo dosahuje v průměru i přes 1,5 m.
V průběhu let mohou hnízda díky přistavování dosáhnout velkých výšek a hmotností – podobně jako u čápa bílého.
Nejčastěji je budováno hluboko v lese na vysokých stromech, vzácně pak i na skalách.
Hnízdo je většinou budováno blízko ploch, na kterých vznikají stoupavé vzdušné proudy.

Popis:
Velký pták, stavbou těla podobný čápu bílému, na rozdíl od něj je však menší.
Velikost kolem 100cm.
Rozpětí křídel 190 – 200 cm.
Hmotnost 2,5 – 3 kg.
Samice je o málo menší než samec.
Dlouhý štíhlý zobák a dlouhé štíhlé nohy.
Nohy i zobák jsou v období rozmnožování červené, mimo rozmnožování zbarveny hnědočerveně.
Celé tělo mimo spodní strany zbarveno černě s kovovým leskem. Samice jsou matnější.
Spodní část těla zbarvena bíle. Za letu v podpaží charakteristická trojúhelníková bílá skvrna.
Obě pohlaví jsou vzhledově prakticky totožná.

Mladí jedinci:
Prachové peří je šedobílé.
Mláďata v prvním opeření mají prakticky stejné zbarvení jako dospělci, avšak opeření má lehký nádech do hnědé barvy a postrádá kovový lesk. Nohy i zobák jsou zbarveny do šedozelené.

Věk:
Nejvyšší zjištěný věk byl 18 let.

Pohyb:
Dobře plachtí.
Často vyhlíží do okolí z vyvýšených míst.
Vzlétá po krátkém rozběhu.
Při lovu se brodí.

Zvukové projevy:
Zvukově se projevuje na hnízdě, kde vydává sípavé, hýkavé a chraptivé zvuky podobné fiju nebo šu-lu.
Zobákem klape jen vzácně.
Mimo hnízdo se zvukově neprojevuje.

Potrava:
Hlavní složkou potravy jsou především ryby, obojživelníci a vodní hmyz.
Na zamokřených loukách pak kromě hmyzu a obojživelníků také drobní savci a menší ptáci.

Populace v ČR:
Na našem území je evidováno 200 až 300 hnízdních párů.

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.