Čáp bílý (Ciconia ciconia)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Ptáci (Aves) – Řád: Brodiví (Ciconiiformes)

 

Rozšíření:
Těžiště výskytu: především střední Evropa a Turecko.
Zimoviště: střední a jižní Afrika.

Oblast výskytu:
Vlhké, zamokřené a bažinaté oblasti bez souvislých lesních porostů v blízkosti vodních ploch. Doprovází člověka. Preferuje lokality s otevřeným výhledem.

Doba výskytu v ČR:
Tažný druh:
U nás přezimuje výjimečně – kolem deseti jedinců.
Návrat ze zimovišť koncem března.
Odlet do zimovišť koncem srpna.
Tah do zimovišť v hejnech tvořících až několik stovek jedinců bez tvarové formace.

Hnízdění a rozmnožování:
Začátek: duben až květen – konec: nejpozději červenec
Snůšku tvoří nejčastěji 2 - 4 vejce   výjimečně pouze 1 nebo až 5 kusů.
Rozměry vajec: výška cca 70 mm, šířka cca 50 mm.
Vejce jsou čistě bílá.
O inkubaci vajec se starají oba jedinci a trvá průměrně 33 dní.
Mláďata krmivá – krmí oba rodiče přibližně dva měsíce a poté ještě mladé přikrmují.
Samostatné hnízdní páry, méně často pak v několika párech.
Tvoří déletrvající hnízdní páry.
Zpravidla se navracejí do starého hnízda.
První hnízdění probíhá kolem pátého roku života. Známé i případy hnízdění dvacetiletých jedinců.
Zpravidla do 800 m. n. m.

Hnízdo:
Vystaveno z klacků a větví.
Pravidelně přistavováno až do výšky přes 1 m – vyšší hnízda se většinou sama zbortí.
Budováno na vyvýšených místech – stromy, budovy, sloupy elektrického vedení, komíny…

Popis:
Velký pták.
Velikost kolem 100 cm.
Rozpětí křídel kolem 200 cm.
Dlouhé nohy.
Průměrná hmotnost: 3,5 kg.
Charakteristické černo-bílé zbarvení. Zobák a nohy červené.
Nevýrazný pohlavní dimorfismus – samice o trochu menší než samec.
V letu natažený krk i nohy. Nohy přesahují okraj ocasu.
Rozpoznávací znak od volavky – na rozdíl od čápa má v letu pokrčený krk.

Mladí jedinci:
Zobák zprvu černý – následně červený se ztmavlou špičkou.
Nohy červenohnědé zbarvení.
Na rozdíl od dospělců nemají na krku delší pera.

Pohyb:
Let
  Výborně plachtí – využívá stoupavé vzdušné proudy.
 
Těžkopádný vzlet proti větru s poskakováním.
Po zemi a na hnízdě
  Kráčí po podmáčených lokalitách a zoraných polích a hledá potravu.
  Při spatření kořisti popobíhá.
 
Při odpočinku a v noci stojí na jedné noze a hlavu schovává pod křídlo.

Zvukové projevy:
Zakrnělé hlasové ústrojí – nemohou zpívat.
Vydávají syčivé nebo chroptivé zvuky.
Komunikují klapáním zobáku, přičemž zaklánějí hlavu dozadu.

Potrava:
Hmyz a drobní obratlovci: žáby, hlodavci, plazi, méně pak ryby a mláďata jiných ptáků a menších savců.
Aktivní dravci.
Kořist sbírají na zemi

 

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.