Skokan zelený (Rana kl. esculenta)

LOGO

Popis

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Obojživelníci (Amphibia) – Řád: Žáby (Anura)

Skokan zelený není biologický druh v pravém smyslu, ale mezidruhový „kříženec“.

Jedná se o tzv. klepton (uváděno v latinském názvu zkratkou kl.). K jeho vzniku došlo zkřížením skokana skřehotavého a krátkonohého a jeho existence je závislá na existenci těchto „rodičovských“ druhů. Důsledkem je poměrně složitá výměna genomu. V populaci skokana zeleného se vyskytují jedinci:

1)      S triploidními sadami chromozomů (3n):

a) 2 sady skokana skřehotavého, 1 sada skokana krátkonohého – důsledkem je větší podobnost znaků a biologie se skokanem skřehotavým,
b) opačně

2)      S diploidními sadami chromozomu (2n) – tj. 1 sada skokana krátkonohého a 1 sada skokana skřehotavého – znaky a biologie je přibližně uprostřed mezi uvedenými druhy. Jedinci všech tří uvedených genetických typů se vzájemně kříží mezi sebou. V místech společného výskytu se pak kříží i s jedinci jednoho nebo obou uvedených „rodičovských“ druhů. Toto zkřížení se zdá být nezbytné pro udržení kleptonu skokana zeleného. Celá skupina zelených skokanů je proto označována jako synklepton – Rana synklepton esculenta.

V důsledku uvedeného způsobu vzniku je biologie (tj. výskyt, prostředí, způsob života, rozmnožování a potrava) skokana zeleného obdobná  druhu skokan skřehotavý a skokan krátkonohý. 

Popis:
Velikost těla 5 – 11 cm.
Samci v průměru menší než samice.
Hlava protáhlá, méně zaoblená než skokan skřehotavý.
Svrchní část těla: převládají různé odstíny zelené, tmavošedé až hnědé skvrny se vyskytují méně než u skokana skřehotavého, boky černobílé, mramorované.   Břicho čistě bílé, případně s tmavošedými skvrnami.
Pohlavní rozdíly: samci menší než samice. Samci mají palcové mozoly a rezonanční měchýřky v koutcích úst (bílé až nažloutlé barvy).

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.