Vznášivka (Eudiaptomus gracilis)

LOGO

Popis

Velikost:
Obvykle do 3 mm.

Biotop
Stojaté vody – rybníky, jezera.

Potrava:
Vývojová stadia i dospělci se živí převážně fytoplanktonem.

Rozmnožování:
Několik generací do roka. Dva typy larev – nauplia, kapkovitého tvaru, nepodobná dospělcům, a kopepoditi, kteří jsou podobni dospělcům a liší se pouze menším počtem článků těla.

Věk:
Týdny.

Poznámka:
Samičky vznášivek nosí vajíčkav jednom vaku umístěném na zadečku. Antény jsou delší než tělo a vznášivka je drží kolmo od těla. Hlavním orgánem pohybu jsou stejně jako u buchanek párové článkované končetiny, umístěné na břišní straně těla

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vloženy žádné fotografie.
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.