Jepice (Ecdyonurus)

LOGO

Popis

Zařazení do systému:
Kmen: Členovci (Arthropoda) – Podkmen: Šestinozí (Hexapoda) – Třída: Hmyz (Insecta) – Řád: Jepice (Ephemeroptera)

Velikost:
Larva obvykle do 25 mm, subimago a imago rozpětí do 25 mm.

Biotop:
Preferuje tekoucí vody s rychle proudící vodou a kamenitým dnem.

Potrava:
Spásají nárostové řasy na povrchu kamenů a podkladů ve vodě.

Rozmnožování:
Jednoletý cyklus, líhnutí subimag květen až říjen.

Věk:
Larvy několik měsíců, subimago a imago několik dnů.

Poznámka:
Larvy jsou silně dorzoventrálně zploštělé, aby odolaly rychlému proudění. Oči umístěné na horní straně hlavy, nohy vybíhají do strany. Tracheální žábry lupínkovité mající u báze svazeček nitkovitých tracheálních žaber.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.