Jepice dvoukřídlá (Cloeon dipterum)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Členovci (Arthropoda) – Podkmen: Šestinozí (Hexapoda) – Třída: Hmyz (Insecta) – Řád: Jepice (Ephemeroptera)

 

Velikost:
Larva obvykle do 15 mm, subimago a imago rozpětí do 20 mm

Biotop:
Většinou litorál stojatých vod – rybníky, tůně, ale i mírně tekoucí vody a kanály s vegetací

Potrava:
Larva se živí detritem, subimago a dospělci potravu nepřijímají.

Rozmnožování:
Vytváří typická hejna nad vodní hladinou nebo poblíž vody v květnu až říjnu.

Věk:
Larvy měsíce, dospělci dny.

Poznámka:
Larvy plovacího typu s dozadu se silně zužujícím, rybičkovitým tvarem těla, lupínkovité tracheální žábry po stranách zadečku.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.