Rak signální (Pacifastacus leniusculus )

LOGO

Popis

Zařazení do systému:
Kmen: Členovci (Arthropoda) – Podkmen: Korýši (Crustacea) – Třída: Rakovci (Malacostraca)

Velikost:
Zpravidla do 15 cm, ojediněle až 20 cm.

Váha:
Obvykle do 100 g, výjimečně až 250 g.

Biotop:
Různě velké potoky a řeky, ale i stojaté vody (rybníky).

Potrava:
Všežravec – vodní rostliny a živočichové (larvy hmyzu, kroužkovci, uhynulé organismy atp.).

Rozmnožování:
Raci signální se obvykle páří v průběhu října. Rak signální má obvykle 200 až 400 vajíček, ráčata se líhnou v květnu.

Věk:
Více než 20 let.

Poznámka:
Druh původem ze Severní Ameriky, přenašeč račího moru. V roce 1959 vysazen do Švédska a odsud, v roce 1980, také do tehdejšího Československa. U nás je nejrozšířenější na Vysočině, ale vyskytuje se i na Blanici ve Vodňanech.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.