Rak říční (Astacus astacus)

LOGO

Popis

Zařazení do systému:
Kmen: Členovci (Arthropoda) – Podkmen: Korýši (Crustacea) – Třída: Rakovci (Malacostraca)

Velikost:
Obvykle do 15 cm, ojediněle přes 20 cm.

Váha:
Zpravidla do 100 g, výjimečně nad 200 g.

Biotop:
Různě velké potoky a řeky, ale i stojaté vody (hlubší a chladnější rybníky, zatopené lomy a pískovny).

Potrava:
Všežravec – vodní rostliny a živočichové (larvy hmyzu, kroužkovci, uhynulé organismy atp.).

Rozmnožování:
Raci říční se obvykle páří v říjnu při poklesu teplot vody na 8–12 °C. Po několika hodinách až týdnech kladou samice vajíčka, která upevňují na spodní stranu zadečku. Rak říční má obvykle 80 až 200 vajíček a ráčata se líhnou až v červnu.

Věk:
Více než 20 let.

Poznámka:
Centrem výskytu raka říčního jsou země střední a severní Evropy. Na území České republiky se vyskytuje jako druh původní.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.