Hrotnatka velká (Daphnia magna)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Členovci (Arthropoda) – Podkmen: Korýši (Crustacea) – Třída: Lupenožci (Phyllopoda) – Řád: Perloočky (Cladocera)

 

Velikost:
Obvykle do 5 mm.

Biotop:
Různě velké stojaté vody, od tůní po rybníky.

Potrava:
Živí se filtrací fytoplanktonu, bakterioplanktonu.

Rozmnožování:
Mnoho generací do roka. Po většinu roku se množí partenogeneticky, při nepřízni podmínek sexuálně.

Věk:
Několik týdnů.

Poznámka:
S oblibou obývá silně eutrofní návesní rybníky. Negativně reaguje na zvýšenou obsádku planktonožravých ryb, kdy z prostředí vymizí a je nahrazena menšími druhy perlooček. Produktem sexuálního rozmnožování je trvalé vajíčko, které přežívá (vyschnutí, vymrznutí) do doby, než jsou podmínky na lokalitě optimální pro vznik další generace. Tělo je kryto chitinózním karapaxem, který na konci vybíhá v ostrý protáhlý hrot. 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.