Chrostík (Rhyacophila)

LOGO

Popis

Zařazení do systému:
Kmen: Členovci (Arthropoda) – Podkmen: Šestinozí (Hexapoda) – Třída: Hmyz (Insecta) – Řád: Chrostíci (Trichoptera)

Velikost:
Larva do 20 mm, adult rozpětí do 30 mm.

Biotop:
Tekoucí vody, úseky s rychleji proudící vodou.

Potrava:
Larvy jsou dravé, loví larvy muchniček, pakomárů a dalších menších bezobratlých, dospělci potravu nepřijímají.

Rozmnožování:
Vývoj larev trvá i 2 roky v závislosti na teplotě, dospělci se líhnou od května do srpna.

Věk:
Larvy měsíce, dospělci týdny.

Poznámka:
Čím chladnější je voda, ve které se larvy vyvíjejí, tím déle trvá jejich vývoj. Ačkoliv si larvy tohoto rodu nestaví žádné schránky, před kuklením si z malých kamínků vytvoří schránku, ve které je kukla uložena. Dospělci se líhnou, až když kukla dosáhne břehu. Vajíčka jsou samičkami kladena pod vodou.


 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.