Chrostík (Triaenodes bicolor)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Členovci (Arthropoda) – Podkmen: Šestinozí (Hexapoda) – Třída: Hmyz (Insecta) – Řád: Chrostíci (Trichoptera)

 

Velikost:
Larva do13
mm, dospělec rozpětí do 20 mm.

Biotop:
Mezi rostlinstvem v litorálu stojatých vod.

Potrava:
Většinou fytofágové, živí se rostlinami, dospělci potravu nepřijímají.

Rozmnožování:
Vývoj larev trvá několik měsíců, jedna generace do roka s různou dobou výletu imág.

Věk:
Larva měsíce, dospělec týdny.

Poznámka:
Larvy chrostíků lze rozdělit do dvou skupin podle toho, zda si staví schránku, či nikoliv. Larvy obou skupin se liší také stavbou těla.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.