Úhoř říční (Anguilla anguilla)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii) – Řád: Holobřiší (Anguilliformes)

 

Velikost:
Samci
obvykle do 50 cm, samice obvykle do 100 cm (existují i jedinci o velikosti 200 cm).

Váha:
Obvykle do 0,5 kg samci, popř. 1,5 kg samice, (existují i jedinci o hmotnosti 6 kg)

Výskyt:
Přirozeně pouze v povodí Labe, uměle vysazen do toků, nádrží a rybníků po celé ČR.

Biotop:
Tažný druh (výtěr v moři, většinu života ve sladkých vodách), život při dně, vyhledává úkryty, často zahrabán do sedimentů dna.

Potrava:
Sběr ze dna, všežravý, potravu tvoří bezobratlí (kroužkovci, měkkýši, larvy hmyzu) i obratlovci (často ryby).

Rozmnožování:
Pohlavně dospívá v 6.-9. roce (samci), popř. v 8.-11. roce (samice) života, předvýtěrová poproudová migrace z řek do moří na trdliště v Mexickém zálivu (Sargasové moře), jikry odkládány do vodního sloupce, po výtěru dospělci umírají.

Věk:
Nejčastěji do 30 let (vzácně i 100 let).

Statut druhové ochrany:
Kriticky ohrožený (CE).

Poznámka:
Úhoř nemá břišní ploutve, nepárové ploutve srůstají v souvislý ploutevní lem. Úhoř zvládá kožní dýchání a pohyb po souši.
Úhoř říční je označován za největšího tuláka našich vod: žije ve sladkých vodách, ale za účelem výtěru podniká mnohatisícové poproudové migrace sladkými vodami a moři až na trdliště v hlubinách Sargasového moře. Po výtěru dospělci hynou. Larvy (leptocephalus, mají tvar jako vrbové listí) jsou pak po řadu let unášeny Golfským proudem k evropským břehům, kde vstupují do ústí řek. Zde metamorfují ve skleněné úhoříky (vypadají již jako běžní úhoři, ale nemají pigment a jsou zcela průhlední). Posléze úhoříci pigmentují (monté) a dostávají se protiproudovými migracemi řekami hluboko do vnitrozemí (přirozeně migrují do vnitrozemí jen samice, samci zůstávají při ústí řek). Zde prožijí většinu svého života (cca 10 let). Po dosažení pohlavní dospělosti se vrací zpět poproudovými migracemi do ústí řek, kde prodělávají drastické fyziologické změny (stříbrná forma úhoře, velké oči, trávicí systém zakrňuje, ryby nepřijímají potravu) a plavou zpět do Mexického zálivu.
V současnosti jeden z nejohroženějších, hospodářsky významných rybích druhů planety (z důvodu zhoršené kvality vody v minulosti, stavění příčných překážek, výskytu onemocnění anguillikolózou a přelovení celé populace). Posílení stavu úhořů díky zákazu odchytu a dovozu monté do Asie a naopak jeho letecký transport a vysazování do vnitrozemských vod Evropy.

 

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.