Pstruh obecný f. potoční (Salmo trutta m. fario)

LOGO

Popis

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii) – Řád: Lososotvární (Salmoniformes)

Velikost:
Obvykle do 40 cm (existují i jedinci o velikosti přes 80 cm).

Váha:
Obvykle do 1 kg (existují i jedinci o hmotnosti přes 2 kg).

Výskyt:
Povodí Labe, Moravy a Odry.

Biotop:
Rychle až prudce tekoucí partie toků s dobře okysličenou vodou (pstruhová pásma), s kamenitým až štěrkovitým dnem a s úkryty (pstruh obecný je stanovištní ryba).

Potrava:
Náletový hmyz i bentos (larvy bezobratlých, kroužkovci, měkkýši…), velcí jedinci jsou draví (lov menších ryb – především střevlí potočních, vranek obecných, mřenek mramorovaných).

Rozmnožování:
Pohlavně dospívá během 2.-3. roku života, předvýtěrové protiproudové migrace (do vzdálenosti 1 km), výtěr probíhá v párech během podzimu až zimy (říjen-prosinec) v jedné dávce do předem ocasem vytlučených jamek v štěrkovitém až písčitém dně.

Věk:
Nejčastěji do 3-5 let.

Statut druhové ochrany:
Málo dotčený (LC) – sporné (viz níže).

Poznámka:
Druh s hospodářským významem, velice atraktivní druh pro sportovní rybolov.
Statut druhové ochrany je v případě pstruha obecného f. potoční dosti sporný. Jeho zařazení do kategorie málo dotčený (LC) vůbec nereflektuje skutečnost, že jeho původní, divoké populace jsou silně ohrožené. Do toků jsou často nasazovány ryby o neznámém geografickém i genetickém původu (pstruh Kollowrat, Ital...), které se kříží s původními populacemi. Pstruzi pak často zcela netypicky tvoří hejna, nevyhledávají úkryty a stávají se tak velice snadnou kořistí nejen sportovních rybářů, ale i rybožravých predátorů.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.