Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)

LOGO

Popis

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii) – Řád: Lososotvární (Salmoniformes)

 

Velikost:
Obvykle do 70 cm (existují i jedinci o velikosti přes 90 cm).

Váha:
Obvykle do 4 kg (existují i jedinci o hmotnosti přes 6 kg).

Výskyt:
Původně Severní Amerika, na území ČR se jedná o introdukovaný druh, dnes: povodí Labe, Moravy a Odry.

Biotop:
Původně: rychle proudící partie podhorských i nížinných toků s dobře okysličenou vodou (pstruhová pásma), s kamenitým až štěrkovitým dnem, později: i stojaté vody, přehrady, nádrže + chov v umělých podmínkách (viz níže).

Potrava:
Původně náletový hmyz i zoobentos (larvy bezobratlých, kroužkovci, měkkýši…), velcí jedinci jsou i draví (lov menších ryb), druhotně všežravec (zvláště jedinci odchovaní v umělých podmínkách).

Rozmnožování:
Pohlavně dospívá během 2.-3. (samci) či 3.-4. (samice) roku života, na území ČR existují populace s dvěma odlišnými termíny výtěru: jarní (výtěr: únor-květen) a podzimní (výtěr: říjen–listopad), výtěr probíhá v párech v jedné dávce do předem ocasem vytlučených jamek v štěrkovitém až písčitém dně.

Věk:
Nejčastěji do 3-6 let (vzácně 10 let).

Statut druhové ochrany:
Nemá.

Poznámka:
Druh s celosvětovým hospodářským významem (umělý chov v recirkulačních akvakulturních systémech, klecích v nádržích, žlabech, zemních rybníčcích, nádržích), velice atraktivní druh pro sportovní rybolov.
Druh pravidelně vysazovaný do toků na území ČR z důvodu zmenšení rybářského tlaku na původní druh - pstruha obecného f. potoční.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.