Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii) – Řád: Máloostní (Cypriniformes)

 

Velikost:
Obvykle do 20 cm (existují i jedinci o velikosti přes 30 cm).

Váha: 
Obvykle do 50 g (existují i jedinci o hmotnosti přes 150 g).

Výskyt:
Povodí Labe, Moravy a Odry.

Biotop:
Skrytý způsob života, nejklidnější partie toků (vyhýbá se proudu) a stojaté vody (tůně, slepá ramena) hustě zarostlé vodní vegetací s měkkým (zabahněným) dnem, často mělké periodické (vysychající) vody, dříve hojný i v rybnících (dnes až na výjimky prakticky z rybníků vymizel).

Potrava:
Sběr ze dna, bentos (nejčastěji larvy bezobratlých a měkkýši) a detrit.

Rozmnožování:
Pohlavně dospívá během 2. (samci) až 3. (samice) roku života, výtěr porcionální (rozmnožování vícekrát za sezónu), výtěr probíhá během jara a léta (duben až červen) na vodní vegetaci.

Věk:
Nejčastěji do 3-5 let (maximálně 10 let).

Statut druhové ochrany:
Málo ohrožený druh (LC), druh zahrnutý do soustavy NATURA 2000.

Poznámka:
Dříve velice hojný, dnes velmi vzácný druh (v hojnějším počtu se vyskytuje pouze v záplavovém území řeky Lužnice, Dyje a Moravy).
Nemá zjevný hospodářský význam (dříve byl dovážen na území ČR z uherských bahen, pražen na oleji a pojídán k pivu jako grundle).
Piskoř pruhovaný je schopen přežít v prostředí s malým až nulovým obsahem kyslíku díky schopnosti střevního a kožního dýchání. Larvy pak mají vyvinuté vnější nitkovité žábry (ty pak během raného vývoje zcela zmizí).
Piskoř pruhovaný má největší počet vousů ze všech našich ryb (5 párů).
Možnost rozlišit pohlaví od sebe (pohlavní dimorfismus): samci (mlíčáci) mají velké trojúhelníkovité prsní ploutve s výrazným, ztluštělým prvním tvrdým paprskem a „klobáskovité“ rozšíření hřbetu. Samice (jikernačky) mají malé, oválné prsní ploutve.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.