Okoun říční (Perca fluviatilis)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii) – Řád: Ostnoploutví (Perciformes)

 

Velikost:
Obvykle do 30 cm (existují i jedinci o velikosti 60 cm).

Váha:
Obvykle do 0,5 kg (existují i jedinci o hmotnosti 5 kg).

Výskyt:
Povodí Labe, Moravy a Odry.

Biotop:
Pomalu tekoucí i stojaté vody, včetně slepých ramen, nádrží a rybníků, místa zarostlá vodní vegetací.

Potrava:
Malí jedinci: především bentos (larvy bezobratlých, kroužkovci, měkkýši,…) a plůdek ryb, větší jedinci: převážně dravci (lov menších ryb), častý kanibalismus.

Rozmnožování:
Pohlavně dospívá během 2.-3. (samci) či 3.-4. (samice) roku života, výtěr probíhá jednorázově, v menších skupinkách během jara (duben-květen) na mělčinách podél břehů, pentlice jiker (až 2 m dlouhé) jsou odkládány na ponořené předměty, kameny či vodní rostliny. 

Věk:
Nejčastěji do 10 let (maximálně až 20 let).

Statut druhové ochrany:
Málo dotčený (LC).

Poznámka:
Druh s hospodářským významem, druh zajímavý pro sportovní rybolov.
V rybnících není okoun říční vždy vítaným druhem kvůli svému velkému vyžíracímu efektu (likvidace jiker a plůdku ostatních ryb). Tento efekt je však využíván v boji proti nepůvodním, invazivním druhům ryb – např. střevličce východní (Pseudorasbora parva).

 

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.