Mník jednovousý (Lota lota)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii) – Řád: Hrdloploutví (Gadiformes)

 

Velikost:
Obvykle do 70 cm (existují i jedinci o velikosti 100 cm).

Váha:
Obvykle do 4 kg (existují i jedinci o hmotnosti přes 30 kg).

Výskyt:
Povodí Labe, Moravy a Odry.

Biotop:
Chladné, na kyslík bohaté vody (vodní toky, nádrže, popř. rybníky), s velkým množstvím úkrytů (kameny a kořeny), kamenitým až štěrkovitým členitým dnem, často strmé břehy. 

Potrava:
Bentos (larvy bezobratlých, drobní korýši, kroužkovci, měkkýši,…), raci, obojživelníci a velmi často ryby.

Rozmnožování:
Pohlavně dospívá během 3. (samci) až 4. (samice) roku života, výtěr probíhá jednorázově, skupinově během zimy (prosinec až únor) na písčité až štěrkovité dno v místech s klidnější vodou.

Věk:
Nejčastěji do 10 let (ojediněle až 20 let).

Statut druhové ochrany:
Málo ohrožený druh (LC).

Poznámka:
Druh s hospodářským významem, velice atraktivní druh pro sportovní rybolov (ze stejného důvodu jako jiné druhy tresek).
Mník jednovousý upadá při teplotě nad 16 °C (v podmínkách ČR během letních měsíců) do letní letargie (leží v úkrytu, nehýbe se a  nepřijímá potravu).
Mník má ze všech ryb vyskytujících se na území ČR jako jediný lichý počet vousů – na bradě má 1 nepárový vous. Břišní ploutve jsou předsunuty před ploutve prsní.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.