Mihule potoční (Lampetra planeri)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Mihule (Cephalaspidomorphi) – Řád: Mihulotvární (Petromyzontiformes)

 

Velikost:
Obvykle do 15 cm (larva je větší než dospělec).

Váha:
Zpravidla do 50 g.

Výskyt:
Povodí Labe a Odry hojně, povodí Moravy vzácně.

Biotop:
Pstruhové a lipanové pásmo vodních toků (potoky), larvy žijí v náplavech (sedimentech) dna, dospělci na štěrko-písčitých lavicích.

Potrava:
Larvy jsou mikrofiltrátoři (prorývají se sedimenty dna a filtrují detrit, tj. mrtvou organickou hmotu převážně rostlinného původu), dospělci potravu nepřijímají.

Rozmnožování:
Výtěr probíhá na štěrko-písčitých lavicích, jikry jsou odkládány do rodiči vytlučených jamek (hnízd) v písku, které jsou po oplození jiker následně rodiči zahrabány, vývoj jiker trvá řadu měsíců.

Věk:
3-5 let (2-4 roky ve stádiu larvy, 1 rok ve stádiu dospělce).

Statut druhové ochrany:
Ohrožený (EN), druh zahrnutý do soustavy NATURA 2000.

Poznámka:
Dříve hojný druh  rapidně ubyl během 2. poloviny 20. století kvůli znečištění toků a nevhodným úpravám toků (migrační překážky, úpravy koryt). V současnosti je na početnostním vzestupu.
Mihule potoční má velice složitý vývoj se stádiem larvy (minohy) žijící skrytým způsobem života zahrabána do sedimentu dna, metamorfující po několika letech ve stádium dospělce, který nepřijímá potravu a hyne zhruba jeden měsíc po výtěru.
Možnost odlišení pohlaví od sebe (pohlavní dimorfismus): samci mají močopohlavní papilu prodlouženou v krátkou trubičku.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.