Lipan podhorní (Thymallus thymallus)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii) – Řád: Lososotvární (Salmoniformes)

 

Velikost:
Obvykle do 40 cm (existují i jedinci o velikosti 60 cm).

Váha:
Obvykle do 1 kg (existují i jedinci o hmotnosti přes 2,5 kg).

Výskyt:
Povodí Labe, Moravy a Odry.

Biotop:
Především podhorské toky (méně často i nádrže) s vysokým obsahem kyslíku a kamenitým až štěrko-písčitým dnem, místa, kde se střídají proudné úseky na mělkých prazích s klidnější hlubší vodou (lipanové pásmo), sdružuje se do hejn a nevyžaduje úkryty (oproti pstruhovi obecnému).

Potrava:
Bentos (larvy bezobratlých, drobní korýši, kroužkovci, měkkýši…) a náletový hmyz

Rozmnožování:
pohlavně dospívá během 2.-3. roku života, výtěr probíhá v párech během jara (polovina dubna až polovina května) na štěrkovité až písčité dno.

Věk:
Nejčastěji do 3-5 let (ojediněle až 10 let).

Statut druhové ochrany:
málo dotčený druh (LC).

Poznámka:
Druh s hospodářským významem, velice atraktivní druh pro sportovní rybolov.
Populace lipana podhorního jsou silně závislé na umělém vysazování násad do toků (vlivem silného tlaku sportovních rybářů a rybožravých predátorů).

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.

Příbuzné druhy

picture picture picture
Hlavatka obecná Pstruh duhový Pstruh obecný f. potoční