Jeseter sibiřský (Acipenser baerii)

LOGO

Popis

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii) – Řád: Jeseteři (Acipenseriformes)

Velikost:
Obvykle do 120 cm (existují i jedinci o velikosti 200 cm).

Váha:
Obvykle do 40 kg (existují i jedinci o hmotnosti 200 kg).

Výskyt:
Původně v sibiřských řekách tekoucích do Severního ledového oceánu, v současnosti je tento druh uměle odchováván a vysazován do některých nádrží, soukromých rybářských revírů, zahradních jezírek v celé ČR.

Biotop:
Koryto řeky, táhlý, silný proud.

Potrava:
Sběr ze dna, larvy hmyzu, máloštětinatci, měkkýši.

Rozmnožování:
Pohlavně dospívá nejdříve v 17. roce (samci), popř. ve 19. roce (samice) života, předvýtěrová protiproudová migrace na trdliště, výtěr probíhá v sibiřských řekách během léta (květen až červen) při relativně velice nízkých teplotách na štěrko-písčitých lavicích.

Věk:
Nejčastěji 30 let (vzácně až 60 let).

Statut druhové ochrany:
V ČR nemá (nepůvodní, introdukovaný druh).

Poznámka:
Štítků v boční řadě 32-62. Odolnost k nízkým teplotám, široké potravní spektrum a rychlý růst předurčily tento druh k hojnému využití ve vodách mírného pásma – odchov na maso, kaviár, násada pro soukromé rybářské revíry, okrasná ryba pro zahradní jezírka.

 

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.