Jeseter malý (Acipenser ruthenus)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii) – Řád: Jeseteři (Acipenseriformes)

 

Velikost:
Oobvykle do 80-100 cm (existují i jedinci o velikosti 120 cm).

Váha:
Zpravidla do 5-10 kg (existují i jedinci o hmotnosti 20 kg).

Výskyt:
Přirozeně pouze v povodí Moravy a to v tekoucích vodách (tento druh byl uměle vysazen i do některých nádrží, soukromých rybářských revírů, zahradních jezírek v celé ČR).

Biotop:
Koryto řeky, táhlý, silný proud.

Potrava:
Sběr ze dna, larvy hmyzu, máloštětinatci, měkkýši.

Rozmnožování:
Pohlavně dospívá nejdříve ve 3. roce (samci), popř. ve 4.-5. roce (samice) života, předvýtěrová protiproudová migrace na trdliště, výtěr probíhá během léta (červen až srpen) na štěrko-písčitých lavicích.

Věk:
Nejčastěji 10 let (vzácně až 30 let).

Statut druhové ochrany:
Kriticky ohrožený (CE).

Poznámka:
Obrvené vousy, bělavý okraj ploutví, štítků v boční řadě 52-71, druh chovaný v akvakultuře i jako okrasná ryba v zahradních jezírcích, vzácný, ale rybářsky velice atraktivní druh ryby, výroba kaviáru.

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.