Jelec tloušť (Squalius cephalus)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii) – Řád: Máloostní (Cypriniformes)

 

Velikost:
Oobvykle do 40-50 cm (existují i jedinci o velikosti 60-80 cm).

Váha: Obvykle do 2 kg (existují i jedinci o hmotnosti 4-6 kg).

Výskyt:
Povodí Labe, Moravy a Odry.

Biotop:
Tekoucí vody všeho typu (lipanové až cejnové pásmo), nutná přítomnost úkrytů (podemleté břehy, kameny, vodní stavby, kořeny).

Potrava:
Typický potravní oportunista, všežravec (příjem všeho, včetně ovoce a odpadků), větší jedinci jsou z velké části draví (lov ryb, raků, malých savců).

Rozmnožování:
Pohlavně dospívá během 3.-4. roku života, podniká krátké předvýtěrové migrace na trdliště, výtěr probíhá ve 2 až 4 dávkách během pozdního jara (květen-červen) na štěrkový nebo kamenitý substrát.

Věk:
Nejčastěji do 10 let (maximálně až 15-20 let).

Statut druhové ochrany:
Málo dotčený (LC).

Poznámka:
Bez zjevného hospodářského významu, oblíbená ryba sportovních rybářů.
Dominantní druh na mnoha lokalitách tekoucích vod (lipanové až cejnové pásmo).
Tento druh je používán jako modelový indikační druh pro toxikologické studie (při výzkumu zatížení povrchových vod cizorodými látkami, převážně těžkými kovy, polychlorovanými bifenyly, atd.).

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.