Plotice obecná (Rutilus rutilus)

LOGO

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii) – Řád: Máloostní (Cypriniformes)

 

Velikost:
Obvykle do 30 cm (existují i jedinci o velikosti 50 cm)

Váha:
Obvykle do 0,5 kg (existují i jedinci o hmotnosti 1,5-2 kg)

Výskyt:
Povodí Labe, Moravy a Odry

Biotop:
Široká ekologická valence (velice přizpůsobivý druh), spíše pomalu tekoucí (cejnové pásmo) a stojaté vody, včetně nádrží a rybníků

Potrava:
Široké potravní spektrum (všežravec), sběr ve vodním sloupci (zooplankton) i ze dna (bentos): larvy bezobratlých (jepice, pošvatky, pakomáři,…), drobní kroužkovci (nítěnky), nárosty řas, detrit

Rozmnožování:
Pohlavně dospívá během 2.-3. roku života, výtěr probíhá během jara (nejčastěji květen), nejčastěji jsou jikry odkládány na vodní vegetaci a jiné ponořené předměty, ale v případě jejich nedostupnosti i na holý kamenitý substrát

Věk:
Nejčastěji do 10 let (maximálně až 15-20 let)

Statut druhové ochrany:
Málo dotčený (LC)

Poznámka:
Bez zřejmého přímého hospodářského významu, slouží však jako krmná ryba (pro dravé druhy v rybnících) či jako nástraha sportovním rybářům při lovu dravců.
Oko má červenou barvu.

 

 

Fotka Video Zvuk
  • Nejsou vložena žádná videa.
  • Nejsou vloženy žádné zvuky.

Příbuzné druhy

picture picture picture
Bolen dravý Kapr obecný Karas obecný