Kapr obecný

(Cyprinus carpio)

Popis

 

Zařazení do systému:
Kmen: Strunatci (Chordata) – Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) – Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii) – Řád: Máloostní (Cypriniformes)

 

Velikost:
Obvykle do 100 cm (existují i jedinci o velikosti 150 cm)

Váha:
Obvykle do 25 kg (existují i jedinci o hmotnosti 40 kg)

Výskyt:
Původně pouze v povodí Moravy (Dunaje; úmoří Černého moře), nyní rozšířen po celé ČR (mimopstruhové vody)

Biotop: klidné partie toků (vyhýbá se proudu), stojaté vody (nádrže, rybníky), bahnité dno, mělčí partie zarostlé vodní vegetací, život v hejnech

Potrava:
Všežravec, sběr ze dna (bentos), larvy bezobratlých (brouci, vážky, jepice, patentky,…), kroužkovci, korýši, měkkýši, vodní rostliny

Rozmnožování:
Divoká forma dospívá během 3.-5. roku života, rybniční formy se poprvé vytírají během 2.-3. (samci) či 3.-4. (samice) roku života, výtěr porcionální (rozmnožování vícekrát za sezónu), výtěr probíhá během pozdního jara (květen a červen) na vodní vegetaci nejčastěji v zatopených příbřežních partiích luk.

Věk:
Nejčastěji 3 roky (vánoční kapr), do 10-15 let (divoké populace), vzácně až 70 let.

Statut druhové ochrany:
Kriticky ohrožený (CE, pouze u divoké formy), bez statutu druhové ochrany (vyšlechtěné formy)

Poznámka:
Hospodářský význam v rybniční akvakultuře Střední Evropy, Atraktivní druh pro sportovní rybáře.
Z povodí Dunaje do celé Evropy (směrem na západ a to až za Hadriánův val v Anglii) byl kapr obecný přenesen římskými legiemi, původně jako okrasná ryba do kašen (piscinií), posléze jako zdroj potravy. V českých zemích chován od 11. století. Vyšlechtěno mnoho forem (šupinaté, řádkové, lysé a hladké).

 

OBRAZEK

Kapr obecný

OBRAZEK

Kapr obecný

OBRAZEK

Kapr obecný