Rak bahenní

(Astacus leptodactylus)

Popis

Zařazení do systému:
Kmen: Členovci (Arthropoda) – Podkmen: Korýši (Crustacea) – Třída: Rakovci (Malacostraca)

Velikost:
Obvykle do 15 cm, ojediněle až 25 cm.

Váha:
Zpravidla do 100 g.

Biotop:
Klidnější, většinou stojaté vody – zatopené lomy, rybníky.

Potrava:
Všežravec – vodní rostliny a živočichové (larvy hmyzu, kroužkovci, uhynulé organismy atp.).

Rozmnožování:
Raci bahenní se začínají pářit na podzim (v říjnu a listopadu) při teplotě vody na 6–12 °C. Po několika dnech až týdnech kladou samice vajíčka, která upevňují na spodní stranu zadečku. Rak bahenní má obvykle 200 až 400 vajíček, ráčata se líhnou v květnu až červnu.

Věk:
Více než 10 let.

Poznámka:
Původní rozšíření je ve východní Evropě, toky v úmoří Černého, Azovského a Kaspického moře. Do Čech byl dovezený z Haliče (region na pomezí dnešního Polska a Ukrajiny) v roce 1892 po epidemiích račího moru v populacích raka říčního na našem území.

OBRAZEK

Rak bahenní

OBRAZEK

Rak bahenní

OBRAZEK

Rak bahenní