Použitá literatura a zdroje

Šťastný K., Bejček V., Hudec K., 1998: Svět zvířat IV – Ptáci (1). Praha: Albatros, 144 s. (ISBN 80-00-00579-4)

Anděra M., 1999: Svět zvířat II – Savci (2). Praha: Albatros, 148 s. (ISBN 80-00-00677-4)

Moravec J., 1999: Svět zvířat VII – Obojživelníci, plazi. Praha: Albatros, 184 s. (ISBN 80-00-00719-3)

Čihař J., Formánek J. a kol, 1976: Příroda v ČSSR. Praha: Práce, 384 s. (ISBN není)


POPIS VODNÍHO A MOKŘADNÍHO PROSTŘEDÍ:

Lelák, J., Kubíček, F. (1991) Hydrobiologie, Univerzita Karlova, Praha,1991

Giller, P.S. & Malmquist, B. (1998) The Biology of Streams and Rivers. Oxford University Press.

Brönmark, Ch. & Hansson, L.-A. (1998) The Biology of Lakes and Ponds. Oxford University Press.


VODŇANSKO – PŘÍRODNÍ POMĚRY:

[1]  Sádlo J., Storch D., 1999: Biotopy České republiky. Praha: Vesmír, 94 s. (ISBN – 80 – 86033 – 47 – 3)

[2]  Jachym J., Skuhravy V., 1982: Jižní Čechy – životní prostředí a jeho ochrana. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství, 214 s.

[3]  Zdeněk J. a kolektiv, 1998: Příroda Strakonicka a její ochrana. Strakonice: Muzeum středního Pootaví, 152 s.

[4]  Friedrich A., 1998: Okresní generel ÚSES POÚ Vodňany, chráněná území, významné biotopy. Interní materiál Odboru životního prostředí MÚ Vodňany

[5]  Friedrich A., 1998: Okresní generel ÚSES, Průvodní zpráva.  Interní materiál Odboru životního prostředí MÚ Vodňany


OBOJŽIVELNÍCI:

[1]  Anděra M., 2003: Encyklopedie naší přírody fauna. Praha: nakl. Libri s. r. o., 366 s. (ISBN 80 – 7277 – 162 – 0)

[2]  Baruš V., Oliva O., Opatrný E., 1973: Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 352 s. (ISBN – neuvedeno)

[3]  Hrabě S., Oliva O., Opatrný E., 1973: Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 352 s. (ISBN – neuvedeno)

[4]  Zwach I., 1990: Naši obojživelníci a plazi ve fotografii.  Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 144 s. (ISBN – neuvedeno)

 

Čolek obecný:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; čolek obecný. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id310/

[2] DUNGEL, J. ŘEHÁK, Z. (2011) Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 184s. ISBN 978-80-200-1979-0.

[3] ŠTĚPÁNEK, O. (1973) Kapesní atlas ryb, obojživelníků a plazů. Praha: SPN, 240s.

[4] ZWACH, I. (2009) Obojživelníci a plazi České republiky. Praha: Grada Publishing, a.s., 496s. ISBN 978-80-247-2509-3.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; čolek obecný. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Čolek_obecný

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; čolek obecný. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=5000.00

[7] „Triturus vulgaris dis“. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triturus_vulgaris_dis.png#mediaviewer/File:Triturus_vulgaris_dis.png; [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Čolek_obecný#mediaviewer/File:Triturus_vulgaris_dis.png

[8] BARUŠ, V. OLIVA, O. aj. (1992) Fauna ČSFR. Obojživelníci. Praha: Academia, 340s. ISBN 80-200-0433-5.

[10] amphibia web: http://amphibiaweb.org; Lissotriton vulgaris. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://amphibiaweb.org/cgi/amphib_query?special=maps&genus=Lissotriton&species=vulgaris

[11] Biological Library: www.biolib.cz; čolek obecný. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id310/

 

Čolek velký

 [1] Biological Library: www.biolib.cz; čolek velký. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id309/

 [2] DUNGEL, J., ŘEHÁK, Z., (2011) Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 184s. ISBN 978-80-200-1979-0.

 [3] ŠĚPÁNEK, O. (1973) Kapesní atlas ryb, obojživelníků a plazů. Praha: SPN, 240s.

 [4] ZWACH, I. (2009) Obojživelníci a plazi České republiky. Praha: Grada Publishing, a.s., 496 s. ISBN 978-80-247-2509-3.

 [5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; čolek velký. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Čolek_velký

 [6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; čolek velký. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=5005.00

 [7] „Triturus cristatus dis“. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triturus_cristatus_dis.png#mediaviewer/File:Triturus_cristatus_dis.png; [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Čolek_velký#mediaviewer/File:Triturus_cristatus_dis.png

 [8] BARUŠ, V. OLIVA, O. aj. (1992) Fauna ČSFR. Obojživelníci. Praha: Academia, 340s. ISBN 80-200-0433-5.

 [10] Contributions to Zoology: http://www.ctoz.nl; Triturus cristatus. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.ctoz.nl/c/ctz/images/vol76/nr04/7604a05fig1.jpg

 [11] amphibia web: http://amphibiaweb.org; Triturus cristatus. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://amphibiaweb.org/cgi/amphib_query?special=maps&genus=Triturus&species=cristatus

 [12] ZOO Hluboká nad Vltavou: http://www.zoohluboka.cz; čolek velký. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.zoohluboka.cz/colek-velky.html

 [13] Biological Library: www.biolib.cz; čolek velký. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id309/

 

Mlok skvrnitý

[1] Biological Library: www.biolib.cz; mlok skvrnitý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id307/

[2] DUNGEL, J. ŘEHÁK, Z. (2011) Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Praha: AcademiA, 184s. ISBN 978-80-200-1979-0.

[3] ŠTĚPÁNEK, O. (1973) Kapesní atlas ryb, obojživelníků a plazů. Praha: SPN, 240s.

[4] ZWACH, I. (2009) Obojživelníci a plazi České republiky. Praha: Grada Publishing, a.s., 496s. ISBN 978-80-247-2509-3.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; mlok skvrnitý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mlok_skvrnitý

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; mlok skvrnitý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=5100.00

[7] By Christian Fischer. [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons; [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SalamandraSalamandraMap.png

[8] BARUŠ, V. OLIVA, O. aj. (1992) Fauna ČSFR. Obojživelníci. Praha: Academia, 340s. ISBN 80-200-0433-5.

[9] příroda, ekologie, život, …, www.priroda.cz; mlok skvrnitý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=1158

[10] ZOO Hluboká nad Vltavou: http://www.zoohluboka.cz; mlok skvrnitý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.zoohluboka.cz/mlok-skvrnity.html

[11] amphibia web: http://amphibiaweb.org; Salamandra salamandra. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://amphibiaweb.org/cgi/amphib_query?special=maps&genus=Salamandra&species=salamandra

[12] Biological Library: www.biolib.cz; mlok skvrnitý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id307/PTÁCI:

[1]  Anděra M., 2003: Encyklopedie naší přírody fauna. Praha: nakl. Libri s. r. o., 366 s. (ISBN 80 – 7277 – 162 – 0)

[2]  Hudec K. a kol., 1994: Fauna ČR a SR ptáci díl 1. Praha: Academia, 671 s. (ISBN 80 – 200 – 0382 – 7)

[3]  Dungel J., Hudec K., 2001: Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250 s (ISBN 80 – 200 – 0927 – 2)

[4]  Černý W., Drchal K., 1997: Ptáci. Praha: Aventium, 352 s. (ISBN 80 – 7151 – 088 – 4)

[5]  Balát F., 1986: Klíč k určování našich ptáků v přírodě. Praha: Academia, 320 s. (ISBN neuvedeno)

[6]  Kloubec B., Klimeš Z., 1995: Ptactvo Vodňanska. Jihočeské muzeum České Budějovice (sborník) 96 s. (ISBN 80 – 900155 – 8 – 1)

[7]  Hudec K., Černý W., 1976: Fauna ČSSR ptáci díl 2. Praha: Academia, 896 s. (ISBN – neuvedeno)

[8]  Felix J., Mísek K., 1976: Ptáci luk bažin a vod. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 188 s. (ISBN – neuvedeno)

[9]  Hudec K., 1983: Fauna ČSSR ptáci díl III/1, III/2. Praha: Academia, 1236 s. (ISBN – neuvedeno)

 

Čáp bílý:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; čáp bílý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8410/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] By Bamse [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC-BY-SA-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons, [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_Stork_migration_map-en.svg

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; čáp bílý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/karta.php?cislo=25.00 

 

Čáp černý:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; čáp černý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8409/

[2] FRIEDRE, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; čáp černý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Čáp_černý

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; čáp černý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=26.00

[7] Český rozhlas, Hlas pro tento den: www.rozhlas.cz; [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.rozhlas.cz/hlas/brodivi/_zprava/cap-cerny--69342

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J. (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

[9] příroda, ekologie, život, …, www.priroda.cz; čáp černý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=462

[10] Biological Library: www.biolib.cz; čáp černý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8409/

 

Čírka modrá:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; čírka modrá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8462/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; čírka modrá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Čírka_modrá

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; čírka modrá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=50.00

[7] Planet of Birds, Source to all birds on the Planet: www.planetofbirds.com; Anas querquedula. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.planetofbirds.com/anseriformes-anatidae-garganey-anas-querquedula

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J. (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

[10] Handbook of the birds of the Word: http://www.hbw.com; Anas querquedula. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.hbw.com/species/garganey-anas-querquedula

[11] Biological Library: www.biolib.cz; čírka modrá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8462/

[12] HUDEC, K. ČERNÝ, W. (1972) FAUNA ČSSR – Ptáci. Díl I. Svazek 19. Praha: Academia, 540s.

 

Čírka obecná:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; čírka obecná. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8458/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; čírka obecná. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Čírka_obecná

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; čírka obecná. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=51.00

[7] See page for author [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons, [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:   http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anas_crecca_dis.PNG

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J. (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

[10] Český rozhlas, Hlas pro tento den: www.rozhlas.cz; [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.rozhlas.cz/hlas/vrubozobi/_zprava/cirka-obecna--98452

[11] Biological Library: www.biolib.cz; čírka obecná. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8458/

[12] HUDEC, K. ČERNÝ, W. (1972) FAUNA ČSSR – Ptáci. Díl I. Svazek 19. Praha: Academia, 540s.

 

Hohol severní:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; hohol severní. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8488/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; hohol severní. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hohol_severní

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; hohol severní. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=61.00

[7] Planet of Birds, Source to all birds on the Planet: www.planetofbirds.com; Bucephala clangula. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.planetofbirds.com/anseriformes-anatidae-goldeneye-bucephala-clangula

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J., (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

[10] Handbook of the birds of the Word: http://www.hbw.com; Bucephala clangula. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.hbw.com/species/common-goldeneye-bucephala-clangula

[12] Biological Library: www.biolib.cz; hohol severní. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8488/

[13] HUDEC, K. ČERNÝ, W. (1972) FAUNA ČSSR – Ptáci. Díl I. Svazek 19. Praha: Academia, 540s.


Husa velká:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; husa velká. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8435/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; husa velká. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Husa_velká

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; husa velká. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=33.00

[7] Handbook of the birds of the Word: http://www.hbw.com; Anser anser. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.hbw.com/species/greylag-goose-anser-anser

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J. (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

[9] příroda, ekologie, život, …, www.priroda.cz; husa velká. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=987

[12] Biological Library: www.biolib.cz; husa velká. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8435/


Kachna divoká:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; kachna divoká. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8460/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; kachna divoká. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Kachna_divoká

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; kachna divoká. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=48.00

[7] "Anas platyrhynchos distribution map" by FR - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anas_platyrhynchos_distribution_map.png#mediaviewer/File:Anas_platyrhynchos_distribution_map.png; [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://en.wikipedia.org/wiki/Mallard#mediaviewer/File:Anas_platyrhynchos_distribution_map.png

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J. (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

[9] příroda, ekologie, život, …, www.priroda.cz; kachna divoká. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=198

[12] Zoo na vlastní kůži: www.zoozlin.eu; kachna divoká. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.zoozlin.eu/kachna-divoka

[13] Biological Library: www.biolib.cz; kachna divoká. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8460/


Kopřivka obecná:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; kopřivka obecná. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8457/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; kopřivka obecná. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Kopřivka_obecná

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; kopřivka obecná. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=49.00

[7] Handbook of the birds of the Word: http://www.hbw.com; Anas strepera. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.hbw.com/species/gadwall-anas-strepera

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J. (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

[10] Planet of Birds, Source to all birds on the Planet: www.planetofbirds.com; Anas strepera. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.planetofbirds.com/anseriformes-anatidae-gadwall-anas-strepera

[12] Biological Library: www.biolib.cz; kopřivka obecná. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8457/

[13] HUDEC, K. ČERNÝ, W. (1972) FAUNA ČSSR – Ptáci. Díl I. Svazek 19. Praha: Academia, 540s.

 

Kvakoš noční:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; kvakoš noční. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8396/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997): Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; kvakoš noční. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvakoš_noční

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; kvakoš noční. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=22.00

[7] "Nycticorax nycticorax map" by Cephas - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nycticorax_nycticorax_map.svg#mediaviewer/File:Nycticorax_nycticorax_map.svg; [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:   http://en.wikipedia.org/wiki/Black-crowned_night_heron#mediaviewer/File:Nycticorax_nycticorax_map.svg

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J. (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

[9] příroda, ekologie, život, …, www.priroda.cz; kvakoš noční. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=957

[10] Biological Library: www.biolib.cz; kvakoš noční. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8396/

 

Labuť velká:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; labuť velká. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8426/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; labuť velká. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Labuť_velká

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; labuť velká. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=32.00

[7] By Cephas (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons; [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:   http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cygnus_olor_map.svg

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J. (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

[9] příroda, ekologie, život, …, www.priroda.cz; labuť velká. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=37

[10] HUDEC, K. ČERNÝ, W. (1972) FAUNA ČSSR – Ptáci. Díl I. Svazek 19. Praha: Academia, 540s.

[11] Biological Library: www.biolib.cz; labuť velká. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8426/

 

Lžičák pestrý:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; lžičák pestrý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8463/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; lžičák pestrý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lžičák_pestrý

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; lžičák pestrý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=55.00

[7] Planet of Birds, Source to all birds on the Planet: www.planetofbirds.com; Anas clypeata. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.planetofbirds.com/anseriformes-anatidae-northern-shoveler-anas-clypeata 

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J. (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

[10] Handbook of the birds of the Word: http://www.hbw.com; Anas clypeata. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.hbw.com/species/northern-shoveler-anas-clypeata

[11] „Anas clypeata dis“. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anas_clypeata_dis.PNG#mediaviewer/File:Anas_clypeata_dis.PNG; [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lžičák_pestrý#mediaviewer/Soubor:Anas_clypeata_dis.PNG

[12] Zoo na vlastní kůži: www.zoozlin.eu; lžičák pestrý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.zoozlin.eu/lzicak-pestry

[13] Český rozhlas, Hlas pro tento den: www.rozhlas.cz; [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.rozhlas.cz/hlas/vrubozobi/_zprava/lzicak-pestry--957011

[14] Biological Library: www.biolib.cz; lžičák pestrý. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8463/

[15] HUDEC, K. ČERNÝ, W. (1972) FAUNA ČSSR – Ptáci. Díl I. Svazek 19. Praha: Academia, 540s.

 

Moták pochop:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; moták pochop. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8517/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; moták pochop. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Moták_pochop

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; moták pochop. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=99.00

[7] Český rozhlas, Hlas pro tento den: www.rozhlas.cz; [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.rozhlas.cz/hlas/dravci/_zprava/motak-pochop--18035

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J., (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

[9] příroda, ekologie, život, …, www.priroda.cz; moták pochop. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=860

[10] HUDEC, K. ŠŤASTNÝ, K. aj. (2005) Fauna ČR Ptáci 2/I. Praha: Academia, 572s. ISBN 80-200-1114-5.

[11] Biological Library: www.biolib.cz; moták pochop. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8517/

[12] HUDEC, K. ČERNÝ, W. (1977) FAUNA ČSSR – Ptáci. Díl II. Svazek 21. Praha: Academia, 896s.

 

Orel mořský:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; orel mořský. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8507/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; orel mořský. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Orel_mořský#Roz.C5.A1.C3.AD.C5.99en.C3.AD

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; orel mořský. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=75.00

[7] Časopis Krkonoše - Jizerské hory: http://krkonose.krnap.cz/; [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=6816&Itemid=2

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J. (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

 

Polák chocholačka:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; polák chocholačka. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8471/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; polák chocholačka. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Polák_chocholačka

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; polák chocholačka. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=58.00

[7] Planet of Birds, Source to all birds on the Planet: www.planetofbirds.com; Aythya fuligula. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.planetofbirds.com/anseriformes-anatidae-tufted-duck-aythya-fuligula

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J. (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

[9] příroda, ekologie, život, …, www.priroda.cz; polák chocholačka. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=735

[11] Handbook of the birds of the Word: http://www.hbw.com; Aythya fuligula. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.hbw.com/species/tufted-duck-aythya-fuligula

[12] Biological Library: www.biolib.cz; polák chocholačka. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8471/

[13] HUDEC, K. ČERNÝ, W. (1972) FAUNA ČSSR – Ptáci. Díl I. Svazek 19. Praha: Academia, 540s.

 

Polák velký:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; polák velký. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8469/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; polák velký. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Polák_velký

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; polák velký. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=57.00

[7] Planet of Birds, Source to all birds on the Planet: www.planetofbirds.com; Aythya ferina. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://www.planetofbirds.com/anseriformes-anatidae-pochard-aythya-ferina

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J. (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

[10] Handbook of the birds of the Word: http://www.hbw.com; Aythya ferina. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.hbw.com/species/common-pochard-aythya-ferina

[12] Biological Library: www.biolib.cz; polák velký. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8469/

[13] HUDEC, K. ČERNÝ, W. (1972) FAUNA ČSSR – Ptáci. Díl I. Svazek 19. Praha: Academia, 540s.

 

Potápka malá:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; potápka malá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8338/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; potápka malá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Potápka_malá

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; potápka malá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=9.00

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J. (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

[9] Biological Library: www.biolib.cz; potápka malá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8338/

 

Potápka roháč:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; potápka roháč. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8340/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; potápka roháč. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Potápka_roháč

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; potápka roháč. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=5.00

[7] Živa, rozhled v oboru veškeré přírody: http://ziva.avcr.cz; [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/ze-zivota-potapek-na-nasich-rybnicich-ii.pdf

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J. (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

[9] Biological Library: www.biolib.cz; potápka roháč. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8340/

 

Volavka popelavá:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; volavka popelavá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8405/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; volavka popelavá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Volavka_popelavá#Roz.C5.A1.C3.AD.C5.99en.C3.AD

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; volavka popelavá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=17.00

[7] videa pro: http://www.videapro.cz; volavka popelavá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.videapro.cz/video/27-volavka-popelava-ardea-cinerea/

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J. (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

[9] Biological Library: www.biolib.cz; volavka popelavá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8405/

 

Zrzohlávka rudozobá:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; zrzohlávka rudozobá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id8467/

[2] FRIEDER, S. (1996) Vodní ptáci. Praha: Ikar, 288s. ISBN 80-85944-62-6.

[3] DUNGEL, J. HUDEC, K. (2001) Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250s. ISBN 80-200-0927-2.

[4] ČERNÝ, W. DRCHAL, K. (1997) Ptáci. Praha: Aventinum, 352s. ISBN 80-7151-088-4.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; zrzohlávka rudozobá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zrzohlávka_rudozobá

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; zrzohlávka rudozobá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=56.00

[7] Handbook of the birds of the Word: http://www.hbw.com; Netta rufina. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.hbw.com/species/red-crested-pochard-netta-rufina

[8] SVENSSON, L. GRANT, P. J. (1999) Praktická určovací příručka – Ptáci. Praha: Svojtka & Co., 400s. ISBN 80-7237-658-6.

[11] Zoo na vlastní kůži: www.zoozlin.eu; zrzohlávka rudozobá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.zoozlin.eu/zrzohlavka-rudozoba

[12] Biological Library: www.biolib.cz; zrzohlávka rudozobá. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id8467/

[13] HUDEC, K. ČERNÝ, W. (1972) FAUNA ČSSR – Ptáci. Díl I. Svazek 19. Praha: Academia, 540s.

 

Kormorán velký

Hlavní   

„Kormoran 2008-03-21 032“ od BS Thurner Hof – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kormoran_2008-03-21_032.jpg#mediaviewer/File:Kormoran_2008-03-21_032.jpg

Galerie    

„Phalacrocorax carbo02“. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phalacrocorax_carbo02.jpg#mediaviewer/File:Phalacrocorax_carbo02.jpg

 „Lepelaarplassen eiland“ od Eva-Maria Kintzel – user's own work. Licencováno pod Creative Commons Attribution 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lepelaarplassen_eiland.jpg#mediaviewer/File:Lepelaarplassen_eiland.jpg

 „XN Phalacrocorax carbo 146“ od Guido Gerding – Personal photograph taken by Author, URL: Ex :: Natura - Freies Portal für Umweltbildung (Environmental Education). Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:XN_Phalacrocorax_carbo_146.jpg#mediaviewer/File:XN_Phalacrocorax_carbo_146.jpg

 „Cormorano“ od Iacopo.lea – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cormorano.jpg#mediaviewer/File:Cormorano.jpg

 „Great Cormorant RWD2“ od DickDaniels (http://carolinabirds.org/) – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_Cormorant_RWD2.jpg#mediaviewer/File:Great_Cormorant_RWD2.jpg

Chřástal vodní

Hlavní

"Ralaqu" by Pierre Dalous - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ralaqu.jpg#mediaviewer/File:Ralaqu.jpg

galerie

"Rallus aquaticus 2 (Marek Szczepanek)". Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rallus_aquaticus_2_(Marek_Szczepanek).jpg#mediaviewer/File:Rallus_aquaticus_2_(Marek_Szczepanek).jpg

"Rallus aquaticus 5 (Marek Szczepanek)". Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rallus_aquaticus_5_(Marek_Szczepanek).jpg#mediaviewer/File:Rallus_aquaticus_5_(Marek_Szczepanek).jpg

"Rallus aquaticus 4 (Marek Szczepanek)". Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons -http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rallus_aquaticus_4_(Marek_Szczepanek).jpg#mediaviewer/File:Rallus_aquaticus_4_(Marek_Szczepanek).jpg

 

Lyska černá

Hlavní

"Blässhuhn Fulica atra 2 Richard Bartz" by This picture was realized by Richard Bartz by using a Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM Lens - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bl%C3%A4sshuhn_Fulica_atra_2_Richard_Bartz.jpg#mediaviewer/File:Bl%C3%A4sshuhn_Fulica_atra_2_Richard_Bartz.jpg

galerie

"Blässhuhn im Nest 03" by Huhu Uet - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bl%C3%A4sshuhn_im_Nest_03.jpg#mediaviewer/File:Bl%C3%A4sshuhn_im_Nest_03.jpg

"Eurasian Coot nest and eggs" by Marylou Jean, series of pictures taken in France, 2008 - Alchemica : stored and sorted on behalf of Marylou Jean. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eurasian_Coot_nest_and_eggs.JPG#mediaviewer/File:Eurasian_Coot_nest_and_eggs.JPG

"Blaesshuhn-kueken-werdenberg" by LeoVeit - selbst fotografiert von LeoVeit. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blaesshuhn-kueken-werdenberg.jpg#mediaviewer/File:Blaesshuhn-kueken-werdenberg.jpg

"Blässhuhn Fulica atra 04" by böhringer friedrich - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 via Wikimedia Commons -

"Eurasian Coot-Mindaugas Urbonas-2" by Mindaugas Urbonas from Lithuanian wikipedia (Profile, Homepage, E-mail, Papuošalai, Makiažas, Visažistė, Sveika mityba ) - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eurasian_Coot-Mindaugas_Urbonas-2.jpg#mediaviewer/File:Eurasian_Coot-Mindaugas_Urbonas-2.jpg

"Blässhuhn Fulica atra 04" by böhringer friedrich - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bl%C3%A4sshuhn_Fulica_atra_04.JPG#mediaviewer/File:Bl%C3%A4sshuhn_Fulica_atra_04.JPG

Slípka zelenonohá

Hlavní

 „IMG 8000-Rombergpark“ od Mathias Bigge – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMG_8000-Rombergpark.JPG#mediaviewer/File:IMG_8000-Rombergpark.JPG

galerie

 „Gallinula chloropus -Fairlands Valley Park, Stevenage, England -nest-8“ od AnemoneProjectors (talk) – Nesting Moorhen (Gallinula chloropus)Uploaded by Snowmanradio. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallinula_chloropus_-Fairlands_Valley_Park,_Stevenage,_England_-nest-8.jpg#mediaviewer/File:Gallinula_chloropus_-Fairlands_Valley_Park,_Stevenage,_England_-nest-8.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Gallinula_chloropus?uselang=cs#mediaviewer/File:Gallinula_chloropus_-moorhen_and_3_chicks_on_water.jpg

„Gallinula chloropus -moorhen and 3 chicks on water“ od Neil Phillips – originally posted to Flickr as moorhen feeds chicks on water. Licencováno pod Creative Commons Attribution 2.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallinula_chloropus_-moorhen_and_3_chicks_on_water.jpg#mediaviewer/File:Gallinula_chloropus_-moorhen_and_3_chicks_on_water.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Gallinula_chloropus?uselang=cs#mediaviewer/File:Teichrallennest_mit_Eiern_SDC13204.JPG

„Teichrallennest mit Eiern SDC13204“ od De-tek – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teichrallennest_mit_Eiern_SDC13204.JPG#mediaviewer/File:Teichrallennest_mit_Eiern_SDC13204.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/Gallinula_chloropus?uselang=cs#mediaviewer/File:Moorhen_(Gallinula_chloropus)_Wolvercote.jpg

„Moorhen (Gallinula chloropus) Wolvercote“ od Charlesjsharp – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moorhen_(Gallinula_chloropus)_Wolvercote.jpg#mediaviewer/File:Moorhen_(Gallinula_chloropus)_Wolvercote.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Gallinula_chloropus?uselang=cs#mediaviewer/File:Gallinula_chloropus_-Common_Moorhen_chick.jpg

„Gallinula chloropus -Common Moorhen chick“ od Neil Phillips – originally posted to Flickr as moorhen chick. Licencováno pod Creative Commons Attribution 2.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallinula_chloropus_-Common_Moorhen_chick.jpg#mediaviewer/File:Gallinula_chloropus_-Common_Moorhen_chick.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Gallinula_chloropus?uselang=cs#mediaviewer/File:Common_Moorhen_(Gallinula_chloropus)_in_a_Nelumbo_nucifera_(Indian_Lotus)_pond_

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Gallinula_chloropus?uselang=cs

 

Čejka chocholatá

Hlavní

http://commons.wikimedia.org/wiki/Vanellus_vanellus?uselang=cs#mediaviewer/File:Vanellus_vanellus_001.JPG

„Vanellus vanellus 001“ od Alpsdake – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vanellus_vanellus_001.JPG#mediaviewer/File:Vanellus_vanellus_001.JPG

galerie

http://commons.wikimedia.org/wiki/Vanellus_vanellus?uselang=cs#mediaviewer/File:XN_Vanellus_vanellus_604.jpg

„XN Vanellus vanellus 604“ od Guido Gerding – Personal photograph taken by Author, URL: Ex :: Natura - Freies Portal für Umweltbildung (Environmental Education). Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:XN_Vanellus_vanellus_604.jpg#mediaviewer/File:XN_Vanellus_vanellus_604.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Vanellus_vanellus?uselang=cs#mediaviewer/File:Kievitsnest_(Vanellus_vanellus).jpg

„Kievitsnest (Vanellus vanellus)“. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kievitsnest_(Vanellus_vanellus).jpg#mediaviewer/File:Kievitsnest_(Vanellus_vanellus).jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Vanellus_vanellus?uselang=cs#mediaviewer/File:Kiebitz_Pulli_Nestfl%C3%BCchter.JPG

„Kiebitz Pulli Nestflüchter“ od Frebeck – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kiebitz_Pulli_Nestfl%C3%BCchter.JPG#mediaviewer/File:Kiebitz_Pulli_Nestfl%C3%BCchter.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/Vanellus_vanellus?uselang=cs#mediaviewer/File:Kiebitz_2.jpg

„Kiebitz 2“ od Mirko Thiessen – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kiebitz_2.jpg#mediaviewer/File:Kiebitz_2.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Vanellus_vanellus?uselang=cs#mediaviewer/File:Kiebitz_070608_2.jpg

„Kiebitz 070608 2“ od bs thurner hof – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kiebitz_070608_2.jpg#mediaviewer/File:Kiebitz_070608_2.jpg

Kulík říční

Hlavní

http://commons.wikimedia.org/wiki/Charadrius_dubius?uselang=cs#mediaviewer/File:Charadrius_dubius_curonicus_s7.JPG

„Charadrius dubius curonicus s7“ od Alpsdake – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charadrius_dubius_curonicus_s7.JPG#mediaviewer/File:Charadrius_dubius_curonicus_s7.JPG

galerie

http://commons.wikimedia.org/wiki/Charadrius_dubius?uselang=cs#mediaviewer/File:Charadrius_dubius_P4222977.jpg

„Charadrius dubius P4222977“ od Alnus – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charadrius_dubius_P4222977.jpg#mediaviewer/File:Charadrius_dubius_P4222977.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Charadrius_dubius?uselang=cs#mediaviewer/File:Charadrius_dubius_pair.JPG

„Charadrius dubius pair“ od Alpsdake – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charadrius_dubius_pair.JPG#mediaviewer/File:Charadrius_dubius_pair.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/Charadrius_dubius?uselang=cs#mediaviewer/File:Little_Ringed-Plover_fighting.jpg

„Little Ringed-Plover fighting“ od Andreas Trepte – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Little_Ringed-Plover_fighting.jpg#mediaviewer/File:Little_Ringed-Plover_fighting.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Charadrius_dubius?uselang=cs#mediaviewer/File:Little_Ringed-Plover.jpg

„Little Ringed-Plover“ od Andreas Trepte – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Little_Ringed-Plover.jpg#mediaviewer/File:Little_Ringed-Plover.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Charadrius_dubius?uselang=cs#mediaviewer/File:Charadrius_dubius_curonicus_MHNT.jpg

„Charadrius dubius curonicus MHNT“ od Didier Descouens – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charadrius_dubius_curonicus_MHNT.jpg#mediaviewer/File:Charadrius_dubius_curonicus_MHNT.jpg

Racek chechtavý

Hlavní

http://commons.wikimedia.org/wiki/Chroicocephalus_ridibundus?uselang=cs#mediaviewer/File:Chroicocephalus_ridibundus_2012b.jpg

„Chroicocephalus ridibundus 2012b“ od Arild Vågen – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chroicocephalus_ridibundus_2012b.jpg#mediaviewer/File:Chroicocephalus_ridibundus_2012b.jpg

galerie

http://commons.wikimedia.org/wiki/Chroicocephalus_ridibundus?uselang=cs#mediaviewer/File:Mouette_(3).jpg

„Mouette (3)“ od Remi Jouan – Photo taken by Remi Jouan. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mouette_(3).jpg#mediaviewer/File:Mouette_(3).jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Chroicocephalus_ridibundus?uselang=cs#mediaviewer/File:Black-Headed_Gull_(Larus_ridibundus)_(11).jpg

„Black-Headed Gull (Larus ridibundus) (11)“ od Ken Billington – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black-Headed_Gull_(Larus_ridibundus)_(11).jpg#mediaviewer/File:Black-Headed_Gull_(Larus_ridibundus)_(11).jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Chroicocephalus_ridibundus?uselang=cs#mediaviewer/File:Larus_ridibundus_qtl1.jpg

„Larus ridibundus qtl1“ od Quartl – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larus_ridibundus_qtl1.jpg#mediaviewer/File:Larus_ridibundus_qtl1.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Chroicocephalus_ridibundus?uselang=cs#mediaviewer/File:Larus_ridibundus_nest_with_eggs.jpg

„Larus ridibundus nest with eggs“. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larus_ridibundus_nest_with_eggs.jpg#mediaviewer/File:Larus_ridibundus_nest_with_eggs.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Chroicocephalus_ridibundus?uselang=cs#mediaviewer/File:PikiWiki_Israel_7224_Black-headed_Gulls.jpg

„PikiWiki Israel 7224 Black-headed Gulls“ od ברק ברעם – Barak Baram via the PikiWiki - Israel free image collection project. Licencováno pod Creative Commons Attribution 2.5 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_7224_Black-headed_Gulls.jpg#mediaviewer/File:PikiWiki_Israel_7224_Black-headed_Gulls.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Chroicocephalus_ridibundus?uselang=cs#mediaviewer/File:SeagullBansin2.jpg

„SeagullBansin2“ od Benjamin Janecke (Rectifier99) – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0-2.5-2.0-1.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SeagullBansin2.jpg#mediaviewer/File:SeagullBansin2.jpg

Rybák obecný

Hlavní

http://commons.wikimedia.org/wiki/Sterna_hirundo?uselang=cs#mediaviewer/File:Common_Tern.jpg

„Common Tern“ od Andreas Trepte – Vlastní dílo more pictures of Common Terns. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Tern.jpg#mediaviewer/File:Common_Tern.jpg

galerie

http://commons.wikimedia.org/wiki/Sterna_hirundo?uselang=cs#mediaviewer/File:Common_tern_with_fish.jpg

„Common tern with fish“ od Badjoby – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_tern_with_fish.jpg#mediaviewer/File:Common_tern_with_fish.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Sterna_hirundo?uselang=cs#mediaviewer/File:IMG_1918-01.jpg

„IMG 1918-01“. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IMG_1918-01.jpg#mediaviewer/File:IMG_1918-01.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Sterna_hirundo?uselang=cs#mediaviewer/File:SternaHirundoCatchA.jpg

„SternaHirundoCatchA“. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SternaHirundoCatchA.jpg#mediaviewer/File:SternaHirundoCatchA.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Sterna_hirundo?uselang=cs#mediaviewer/File:SternaHirundoCatchB.jpg

„SternaHirundoCatchB“. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SternaHirundoCatchB.jpg#mediaviewer/File:SternaHirundoCatchB.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Sterna_hirundo?uselang=cs#mediaviewer/File:Sterna_hirundo_1_(Lukasz_Lukasik).jpg

„Sterna hirundo 1 (Lukasz Lukasik)“. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sterna_hirundo_1_(Lukasz_Lukasik).jpg#mediaviewer/File:Sterna_hirundo_1_(Lukasz_Lukasik).jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Sterna_hirundo?uselang=cs#mediaviewer/File:Sterna_hirundo_2_(Lukasz_Lukasik).jpg

„Sterna hirundo 2 (Lukasz Lukasik)“. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sterna_hirundo_2_(Lukasz_Lukasik).jpg#mediaviewer/File:Sterna_hirundo_2_(Lukasz_Lukasik).jpg

Ledňáček říční

Hlavní

http://commons.wikimedia.org/wiki/Alcedo_atthis?uselang=cs#mediaviewer/File:Alcedo_atthis_4_(Lukasz_Lukasik).jpg

„Alcedo atthis 4 (Lukasz Lukasik)“. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcedo_atthis_4_(Lukasz_Lukasik).jpg#mediaviewer/File:Alcedo_atthis_4_(Lukasz_Lukasik).jpg

galerie

http://commons.wikimedia.org/wiki/Alcedo_atthis?uselang=cs#mediaviewer/File:Alcedo_atthis_MHNT_ZOO_2010_11_160_Arcy-sur-Cure.jpg

„Alcedo atthis MHNT ZOO 2010 11 160 Arcy-sur-Cure“ od Didier Descouens – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcedo_atthis_MHNT_ZOO_2010_11_160_Arcy-sur-Cure.jpg#mediaviewer/File:Alcedo_atthis_MHNT_ZOO_2010_11_160_Arcy-sur-Cure.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Alcedo_atthis?uselang=cs#mediaviewer/File:Kingfisher_eating_a_tadpole.jpg

„Kingfisher eating a tadpole“ od Pierre Dalous – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kingfisher_eating_a_tadpole.jpg#mediaviewer/File:Kingfisher_eating_a_tadpole.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Alcedo_atthis?uselang=cs#mediaviewer/File:Alcedo_atthis_3494.jpg

„Alcedo atthis 3494“ od Ravi Vaidyanathan – Vlastní dílo. Licencováno pod Creative Commons Attribution 2.5 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcedo_atthis_3494.jpg#mediaviewer/File:Alcedo_atthis_3494.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Alcedo_atthis?uselang=cs#mediaviewer/File:Alcedo_atthis_bengalensis_(Nictitating_membrane).JPG

„Alcedo atthis bengalensis (Nictitating membrane)“ od Alpsdake – Vlastní dílo1. File:Alcedo atthis bengalensis s4.JPG2. File:Alcedo atthis bengalensis s3.JPG. Licencováno pod Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcedo_atthis_bengalensis_(Nictitating_membrane).JPG#mediaviewer/File:Alcedo_atthis_bengalensis_(Nictitating_membrane).JPG

 

video????????????????????

 

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AAlcedo_atthis_-England-8.ogv&uselang=cs

 

Břehule  říční

Hlavní

http://commons.wikimedia.org/wiki/Riparia_riparia#mediaviewer/File:Riparia_Riparia-2006-Ejdzej-1.jpg

"Riparia Riparia-2006-Ejdzej-1" by Ejdzej - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riparia_Riparia-2006-Ejdzej-1.jpg#mediaviewer/File:Riparia_Riparia-2006-Ejdzej-1.jpg

 

galerie

http://commons.wikimedia.org/wiki/Riparia_riparia#mediaviewer/File:Riparia_riparia_-Markinch,_Fife,_Scotland_-flying-8-4c.jpg

"Riparia riparia -Markinch, Fife, Scotland -flying-8-4c" by Riparia_riparia_-Markinch,_Fife,_Scotland_-flying-8.jpg: Nigel Wedge from Fife, Scotlandderivative work: Snowmanradio (talk) - originally posted to Flickr as The Juvenile House Martin and uploaded to commons as Riparia_riparia_-Markinch,_Fife,_Scotland_-flying-8.jpg. Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riparia_riparia_-Markinch,_Fife,_Scotland_-flying-8-4c.jpg#mediaviewer/File:Riparia_riparia_-Markinch,_Fife,_Scotland_-flying-8-4c.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Riparia_riparia#mediaviewer/File:Riparia_riparia-nest.jpg

"Riparia riparia-nest" by Axel Strauß - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riparia_riparia-nest.jpg#mediaviewer/File:Riparia_riparia-nest.jpg

Moudivláček lužní

Hlavní

http://commons.wikimedia.org/wiki/Remiz_pendulinus#mediaviewer/File:Remiz_pendulinus_-Estonia_-singing_by_partly_built_nest-8_cropped.jpg

"Remiz pendulinus -Estonia -singing by partly built nest-8 cropped" by Remiz_pendulinus_-Estonia_-singing_by_partly_built_nest-8.jpg: Alastair Raederivative work: Bogbumper (talk) - Remiz_pendulinus_-Estonia_-singing_by_partly_built_nest-8.jpg. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Remiz_pendulinus_-Estonia_-singing_by_partly_built_nest-8_cropped.jpg#mediaviewer/File:Remiz_pendulinus_-Estonia_-singing_by_partly_built_nest-8_cropped.jpg

galerie

http://commons.wikimedia.org/wiki/Remiz_pendulinus#mediaviewer/File:European_Penduline_Tit.jpg

"European Penduline Tit" by Andreas Trepte - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Penduline_Tit.jpg#mediaviewer/File:European_Penduline_Tit.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Remiz_pendulinus#mediaviewer/File:Remiz_pendulinus_nest_in_Greece.jpg

"Remiz pendulinus nest in Greece" by ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ.Original uploader was Harrygouvas at el.wikipedia - Transferred from el.wikipedia; transferred to Commons by User:Ferengi using CommonsHelper.(Original text : ΑΡΧΕΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΓΚΟΥΒΑ). Licensed under Attribution via Wikimedia Commons.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Remiz_pendulinus#mediaviewer/File:Remiz_gniazdo.jpg

"Remiz gniazdo" by Wojsyl - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Remiz_gniazdo.jpg#mediaviewer/File:Remiz_gniazdo.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Remiz_pendulinus#mediaviewer/File:NestBeutelmeise.JPG

"NestBeutelmeise" by Thomase - selbst fotografiert von Thomase. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NestBeutelmeise.JPG#mediaviewer/File:NestBeutelmeise.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/Remiz_pendulinus#mediaviewer/File:Remiz_nest_01PL.jpg

"Remiz nest 01PL" by Tomasz Przechlewski - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution 2.5 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Remiz_nest_01PL.jpg#mediaviewer/File:Remiz_nest_01PL.jpg

 

Strnad rákosní

Hlavní

http://commons.wikimedia.org/wiki/Emberiza_schoeniclus#mediaviewer/File:Reed_Bunting_male_and_female.jpg

"Reed Bunting male and female" by Andreas Trepte - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reed_Bunting_male_and_female.jpg#mediaviewer/File:Reed_Bunting_male_and_female.jpg

galerie

http://commons.wikimedia.org/wiki/Emberiza_schoeniclus#mediaviewer/File:Emberiza_schoeniclus_male_am.jpg

"Emberiza schoeniclus male am" by Artur Mikołajewski - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emberiza_schoeniclus_male_am.jpg#mediaviewer/File:Emberiza_schoeniclus_male_am.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Emberiza_schoeniclus#mediaviewer/File:Emberiza_schoeniclus_MHNT.ZOO.2010.11.218._Br%C3%A9hal.jpg

"Emberiza schoeniclus MHNT.ZOO.2010.11.218. Bréhal" by Didier Descouens - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emberiza_schoeniclus_MHNT.ZOO.2010.11.218._Br%C3%A9hal.jpg#mediaviewer/File:Emberiza_schoeniclus_MHNT.ZOO.2010.11.218._Br%C3%A9hal.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Emberiza_schoeniclus#mediaviewer/File:Emberiza_schoeniclus_1_tom_(Marek_Szczepanek).jpg

"Emberiza schoeniclus 1 tom (Marek Szczepanek)" by Marek Szczepanek - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emberiza_schoeniclus_1_tom_(Marek_Szczepanek).jpg#mediaviewer/File:Emberiza_schoeniclus_1_tom_(Marek_Szczepanek).jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Emberiza_schoeniclus#mediaviewer/File:Bruant_des_roseaux.jpg

"Bruant des roseaux" by Pierre Dalous - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bruant_des_roseaux.jpg#mediaviewer/File:Bruant_des_roseaux.jpg

Cvrčilka slavíková

Hlavni

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Locustella_luscinioides?uselang=cs#mediaviewer/File:Locustellaluscinioides.jpg

„Locustellaluscinioides“ od Created by Sergey Yeliseev. – http://www.flickr.com/photos/yeliseev/2568406971/. Licencováno pod Creative Commons Attribution 2.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Locustellaluscinioides.jpg#mediaviewer/File:Locustellaluscinioides.jpg

galerie

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Locustella_luscinioides?uselang=cs#mediaviewer/File:Locustella_luscinioides_Martien_Brand.jpg

„Locustella luscinioides Martien Brand“ od Martien Brand from Mariënberg, The Netherlands – 29402 Snor / Savi's Warbler. Licencováno pod Creative Commons Attribution 2.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Locustella_luscinioides_Martien_Brand.jpg#mediaviewer/File:Locustella_luscinioides_Martien_Brand.jpg

video

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Zingende_snor-4961920.webm

Rákosník  proužkovaný

Hlavní

http://commons.wikimedia.org/wiki/Acrocephalus_schoenobaenus#mediaviewer/File:Acrocephalus_schoenobaenus_1_(Marek_Szczepanek).jpg

"Acrocephalus schoenobaenus 1 (Marek Szczepanek)". Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acrocephalus_schoenobaenus_1_(Marek_Szczepanek).jpg#mediaviewer/File:Acrocephalus_schoenobaenus_1_(Marek_Szczepanek).jpg

galerie

http://commons.wikimedia.org/wiki/Acrocephalus_schoenobaenus#mediaviewer/File:Acrocephalus_schoenobaenus_2_(Marek_Szczepanek).jpg

"Acrocephalus schoenobaenus 2 (Marek Szczepanek)". Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acrocephalus_schoenobaenus_2_(Marek_Szczepanek).jpg#mediaviewer/File:Acrocephalus_schoenobaenus_2_(Marek_Szczepanek).jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Acrocephalus_schoenobaenus#mediaviewer/File:Acrocephalus_schoenobaenus_3_(Marek_Szczepanek).jpg

"Acrocephalus schoenobaenus 3 (Marek Szczepanek)". Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acrocephalus_schoenobaenus_3_(Marek_Szczepanek).jpg#mediaviewer/File:Acrocephalus_schoenobaenus_3_(Marek_Szczepanek).jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/Acrocephalus_schoenobaenus#mediaviewer/File:Acrocephalus_schoenobaenus.jpg

"Acrocephalus schoenobaenus" by GabrielBuissart - Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acrocephalus_schoenobaenus.jpg#mediaviewer/File:Acrocephalus_schoenobaenus.jpg

 

 

 

 

SAVCI:

Bobr evropský:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; bobr evropský. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id20606/

[2] DUNGEL, J., GAISLER, J. (2002) Atlas savců České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 151s. ISBN 80-200-1026-2.

[3] CLUTTON-BROCKOVÁ, J. (2005) Příroda v kostce SAVCI. Praha: Euromedia Group, k. s. – Knižní klub, 400s. ISBN 80-242-1547-0.

[4] ANDĚRA, M. HORÁČEK, I. (2005) Poznáváme naše savce. Praha: Sobotáles, 328s. ISBN 80-86817-08-3.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; bobr evropský. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bobr_evropský

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; bobr evropský. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=3038.00

[7] wikimedia commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/Hlavní_strana; Castor fiber. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Castor_map.PNG 

[8] DOBRORUKA, L. BERGER, Z. (2004) Savci Evropy a Středomoří. Praha: Aventinum, 192s. ISBN 80-903284-9-0.

[9] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; bobr evropský. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=379

[10] Chov zvířat, Zvířata a vše, co o nich hledáte: http://www.chovzvirat.cz; bobr evropský. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.chovzvirat.cz/zvire/2860-bobr-evropsky/

[11] ZOO Brno: http://www.zoobrno.cz; bobr evropský. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.zoobrno.cz/o-zoo-brno/projekty-ochrany-prirody/ochrana-fauny-v-cr/bobr-evropsky

[12] Biological Library: www.biolib.cz; bobr evropský. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id20606/

 

Hryzec vodní:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; hryzec vodní. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id20659/

[2] DUNGEL, J. GAISLER, J. (2002) Atlas savců České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 151s. ISBN 80-200-1026-2.

[3] CLUTTON-BROCKOVÁ, J. (2005) Příroda v kostce SAVCI. Praha: Euromedia Group, k. s. – Knižní klub, 400s. ISBN 80-242-1547-0.

[4] ANDĚRA, M. HORÁČEK, I. (2005) Poznáváme naše savce. Praha: Sobotáles, 328s. ISBN 80-86817-08-3.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; hryzec vodní. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hryzec_vodní

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; hryzec vodní. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=3042.00

[7] wikimedia commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/Hlavní_strana; Arvicola terrestris. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arvicola_amphibius_range_map.png

[8] DOBRORUKA, L. BERGER, Z. (2004) Savci Evropy a Středomoří. Praha: Aventinum, 192s. ISBN 80-903284-9-0.

[9] příroda, ekologie, život, …, www.priroda.cz; hryzec vodní. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=806

[10] Interactive Agricultural Ecological Atlas of Russia and Neighboring Countries: http://www.agroatlas.ru/en; Arvicola terrestris. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:    http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Arvicola_terrestris/map/

[11] Biological Library: www.biolib.cz; hryzec vodní. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id20659/

 

Ondatra pižmová:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; ondatra pižmová. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id20666/

[2] DUNGEL, J. GAISLER, J. (2002) Atlas savců České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 151s. ISBN 80-200-1026-2.

[3] CLUTTON-BROCKOVÁ, J. (2005) Příroda v kostce SAVCI. Praha: Euromedia Group, k. s. – Knižní klub, 400s. ISBN 80-242-1547-0.

[4] ANDĚRA, M. HORÁČEK, I. (2005) Poznáváme naše savce. Praha: Sobotáles, 328s. ISBN 80-86817-08-3.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; ondatra pižmová. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ondatra_pižmová

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; ondatra pižmová. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=3041.00

[7] wikimedia commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/Hlavní_strana; Ondatra zibethicus. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Verbreitungsgebiet_Bisamratten.jpg

[8] DOBRORUKA, L. BERGER, Z. (2004) Savci Evropy a Středomoří. Praha: Aventinum, 192s. ISBN 80-903284-9-0.

[9] příroda, ekologie, život, …, www.priroda.cz; ondatra pižmová. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=651

[10] Chov zvířat, Zvířata a vše, co o nich hledáte: http://www.chovzvirat.cz; ondatra pižmová. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.chovzvirat.cz/zvire/2869-ondatra-pizmova/

[11] Biological Library: www.biolib.cz; ondatra pižmová. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id20666/

 

Rejsec vodní:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; rejsec vodní. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id20514/

[2] DUNGEL, J. GAISLER, J. (2002) Atlas savců České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 151s. ISBN 80-200-1026-2.

[3] CLUTTON-BROCKOVÁ, J. (2005) Příroda v kostce SAVCI. Praha: Euromedia Group, k. s. – Knižní klub, 400s. ISBN 80-242-1547-0.

[4] ANDĚRA, M. HORÁČEK, I. (2005) Poznáváme naše savce. Praha: Sobotáles, 328s. ISBN 80-86817-08-3.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; rejsec vodní. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rejsec_vodní

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; rejsec vodní. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=3007.00

[7] wikimedia commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/Hlavní_strana; Neomys fodiens. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_Neomys_fodiens.png

[8] DOBRORUKA, L. BERGER, Z. (2004) Savci Evropy a Středomoří. Praha: Aventinum, 192s. ISBN 80-903284-9-0.

[9] příroda, ekologie, život, …, www.priroda.cz; rejsec vodní. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=807

[10] Biological Library: www.biolib.cz; rejsec vodní. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id20514/

 

Vydra říčn:

[1] Biological Library: www.biolib.cz; vydra říční. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id1696/

[2] DUNGEL, J. GAISLER, J. (2002) Atlas savců České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 151s. ISBN 80-200-1026-2.

[3] CLUTTON-BROCKOVÁ, J. (2005) Příroda v kostce SAVCI. Praha: Euromedia Group, k. s. – Knižní klub, 400s. ISBN 80-242-1547-0.

[4] ANDĚRA, M. HORÁČEK, I. (2005) Poznáváme naše savce. Praha: Sobotáles, 328s. ISBN 80-86817-08-3.

[5] Wikipedie, Otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org; vydra říční. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vydra_říční

[6] Informace o české přírodě: www.prirodainfo.cz; vydra říční. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/karta.php?cislo=3072.00

[7] wikimedia commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/Hlavní_strana; Lutra lutra. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Otter_area.png

[8] DOBRORUKA, L. BERGER, Z. (2004) Savci Evropy a Středomoří. Praha: Aventinum, 192s. ISBN 80-903284-9-0.

[9] příroda, ekologie, život, …, www.priroda.cz; vydra říční. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=51

[10] Chov zvířat, Zvířata a vše, co o nich hledáte: http://www.chovzvirat.cz; bobr evropský. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.chovzvirat.cz/zvire/2852-vydra-ricni/

[11] Biological Library: www.biolib.cz; vydra říční. [cit.: 10.9.2014], dostupné online z: http://www.biolib.cz/cz/taxonposition/id1696/